Vývoj tolerance na vysoké dávky THC podávané orálně

4. listopad 2012 

Podle studie Institute on Drug Abuse v americkém Baltimore se během 6 dnů vytvoří tolerance na psychoaktivní účinky při vysokých dávkách THC. Vytvoření této tolerance je nutné pro úspěšnou léčbu konopím, zvlášť při podávání konopného výtažku orální cestou – při léčbě tzv. Fénixovými slzami.

 

Studie byla provedená s 13 zdravými uživateli konopí, kteří ve 20 mg dávkách dostali během prvního dne 40 mg THC, během 2. až 4. dne 100 mg THC a během 5. až 6. dne 120 mg THC. Sledovaly se subjektivní pocity intoxikace po ránu – v prvních dvou dnech zesilovaly, ale od čtvrtého dne slábly. Podle autorů studie se během šesti dnů orálního podávání vysokých dávek THC vytvoří tolerance na subjektivní pocity intoxikace – čili pacient se přestane cítit omámený po podání vysoké dávky konopí.

 

Vlivem podávání THC během těchto 6 dnů docházelo u sledovaných lidí k mírnému poklesu krevního tlaku o 9-10 mm Hg sloupce a zvyšoval se jim tep o 9-14 tepů za minutu. V jiných studiích se po dvou dnech vytvořila tolerance i na kardiovaskulární účinky, ale tyto výsledky tato studie nepotvrdila.

 

Od druhého dne se koncentrace THC v krevní plazmě pohybovaly mezi 10 a 20 ng/mL, zatímco nejnižší hodnoty byly naměřené ráno před podáním dávky.

 

Zdroj: http://www.cannabis-med.org/english/bulletin/ww_en_db_cannabis_artikel.php?id=385#2

cbd