Výběr odrůdy konopí pro léčbu ovlivňuje především psychiku pacienta

Bushka Bryndová, 20. června 2014

Volba odrůdy a tím i složení konopí (poměr hlavních kanabinoidů THC a CBD) nemá ani tak velký vliv na samotnou léčbu, ale ovlivňuje, jak ho pacienti při léčbě snášejí – tak by se stručně dal popsat výsledek studie „Therapeutic satisfaction and subjective effects of different strains of pharmaceutical-grade cannabis“ nedávno publikované v mezinárodním odborném časopisu Journal of Clinical Psychopharmacology.

Na výzkumu se podílelo sto dva pacientů s průměrným věkem 53 let, z nichž 76% užívalo konopí déle než rok před účastí v tomto výzkumu. V jeho rámci dostávali konopí z holandského státního programu – právě toto konopí by se mělo dovážet do ČR a prodávat v lékárnách na předpis. Jednalo se o tři odrůdy – Bedrocan s 19% THC a méně než 1% CBD (užívalo 47% pacientů), Bedrobinol s 12% THC a méně než 1% CBD (užívalo 28,5% pacientů) a Bediol s téměř vyrovnaným obsahem THC (6%) a CBD (7.5%), který užívalo 24,5% pacientů. Největší skupina pacientů (53%) trpěla chronickými bolestmi, za nimi následovali pacienti s roztroušenou sklerózou (23%).

Výzkum ukázal, že pacienti v průměru užívali stejné dávky konopí nezávisle na použité odrůdě a že 86% pacientů bylo spokojených s léčebným účinkem nezávisle na odrůdě. Naopak, subjektivní pocity pacientů jako úzkost, chuť k jídlu nebo sklíčenost až deprese byly silně ovlivněné odrůdou použitého konopí.

Vědci studii shrnuli s tím, že přinesla nové poznatky ohledně léčebných účinků konopí získané od významnějšího počtu pacientů.Výsledky ukazují, že léčebné konopí přináší úlevu u celé řady potíží, z nichž mnohé se dají charakterizovat jako chronická bolest. A že spokojenost s výsledky samotné léčby nesouvisela s tím, jaká byla použitá odrůda. Dodali však, že složení použitých odrůd mělo vliv na výskyt rozličných negativních subjektivních účinků, které u odrůd s vysokým THC a nízkým CBD nejen vedly k zesílení chuti k jídlu, ale i vyvolávaly pocity úzkosti a deprese ve srovnání s konopím obsahujícím málo THC a hodně CBD. Domnívají se, že výsledky tohoto výzkumu pomohou pacientům a odborníkům v léčebné praxi při výběru konopí vhodného pro jejich specifický případ.

Mohu potvrdit tyto poznatky v mé dlouholeté praxi – k léčbě většiny nemocí s úspěchem používám středně silné konopí, které má příznivější poměr THC/ CBD než silné skunky. Pro skalní huliče je to jen lepší „seno“, ale v léčbě se takové konopí osvědčuje často lépe než silné indica odrůdy, které mnoho pacientů jen s obtížemi snáší pro jejich silný omamný účinek.

Zdroj: IACM-Bulletin,15.06. 2014

http://www.cannabis-med.org/english/bulletin/ww_en_db_cannabis_artikel.php?id=427#1

cbd