Případová studie – Působení konopného výtažku na cukrovku II. typu

THC versus diabetes mellitus II.

24. červen 2011 v 0:10

Case study – Effects of cannabis extract in diabetes mellitus II.

 

Případová studie – Působení konopného výtažku na cukrovku II. typu

 

Date: 6/2011

Author: Bushka Bryndova (bushka@volny.cz)

 

Konosprej – cannabis extract in propylene glycol diluted with alcohol 1:1 was applied in sublingual way 15 minutes before each meal in a dosage of 1 ml/day.

 

Konosprej – konopný výtažek v propylenglykolu zředěný alkoholem v poměru 1:1 byl aplikován 15 minut před každým jídlem v dávce 1 ml/denně.

 

 

1.               Daily monitoring of glycemia after meals by an Accu-Check Aviva meter in nmol/l

Denní sledování hladiny cukru po jídle přístrojem Accu-Check Aviva v nmol/l

 

Average difference in daily glycemias over 7 day period:

 

Průměr výkyvů denních hladin cukru během 7 denního období:

 

3,4 – 4,5 – 2,8 – 1,7 – 2,4 – 0,9 – 1,5 = 2,5

 

 

 

2.         Daily triple monitoring of glycemia by an Accu-Check Aviva meter in nmol/ml                                      

            Denní sledování se 3 měřeními hladiny cukru přístrojem Accu-Check Aviva v nmol/ml                                     

 

Average of the variations of glycemia over 15 days

Průměr změřených výkyvů hladiny cukru během 15 dnů

 

= 2,3

 

Complete and detailed data in/Soubor s podrobnými daty:

http://www.bushka.cz/diabetes_thc.xls

 

Popis a příprava Konospreje:

http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150146128112349

cbd