Bushkaismus

aneb s konzumní společností vzhůru do náruče nicoty

 

„Nejkrásnější věc, kterou můžeme zažít, je to tajemné. To je zdroj veškerého umění a veškeré vědy. Ten, kdo tento pocit nezná, ten, kdo se již neumí zastavit a divit se, stát a s úctou obdivovat neznámé, ten je jako mrtvý. Jeho oči jsou zavřené.“ „Vědec nestuduje přírodu proto, že by to bylo užitečné. Studuje ji proto, že mu to přináší potěšení. A potěšení mu to přináší proto, že příroda je nádherná. Kdyby nebyla příroda nádherná, nestálo by za to vědět. A kdyby nestálo za to vědět, nestálo by za to žít.“
Albert Einstein Jules Henri Poincaré

Co je to vůbec zač, ten Bůh?

Co je Bůh a jeho či její vztah k nám, proč jsme tady a jaká je naše úloha v tomto světě – všechny tyto otázky jsou zřejmě stejně staré jako lidstvo samo. Kladla jsem si je již od dětství a celý život se pokoušela najít odpovědi. Hledala jsem je v různých filozofických, vědeckých a náboženských systémech, avšak žádný z nich mi nedokázal nabídnout uspokojující vysvětlení.

Okamžik, kdy se mi odpovědi začaly rýsovat, překvapivě nadešel v důsledku intenzivního studia moderní fyziky. Do té doby jsem byla zarytým ateistou odchovaným materialistickým pseudo-vědeckým komunismem bývalého totalitního režimu. Náhle jsem si uvědomila, že principy fyziky elementárních částic vůbec nevylučují existenci Boha, ba naopak – mohou vést přímo k opačnému pohledu.

V této úvaze bych se s vámi chtěla podělit o své závěry ve výše zmíněných otázkách. Nepředstírám, že jsem odhalila nějakou jedinečnou, absolutní pravdu – následující slova jsou pouze výsledkem mého celoživotního hledání a reflexí.

Bůh, kterého já nazývám Bytostí, podle mne nebude bytostí ve smyslu entity neboli jakési jsoucnosti, jež by běžně zasahovala do běhu lidských záležitostí, a obávám se, že ani není bytostí motivovanou zájmem o jednotlivé lidské osudy.

Domnívám se, že Bůh stvořil vesmír a nás v něm za určitým účelem, z určitého důvodu, a proto se také tento vesmír zdá z fyzikálního hlediska jakoby nám šitý na míru. Myslím si totiž, že nás potřebuje ke své existenci nebo reprodukci, a my přitom hrajeme úlohu jakéhosi prostředníka či nástroje.

Pokud Bůh kdy zasahuje do lidských záležitostí, pak by tomu snad mohlo být jen ve smyslu zachování správného směru ve vývoji lidstva, potřebného k dosažení jeho/ jejích cílů. Avšak i o této hypotéze bych si dovolila pochybovat, protože mám za to, že Bůh spíš ponechává věcem volný průběh, jelikož pokud se mu nějaký pokus nepodaří, klidně provede další – vždyť dlí mimo čas a prostor, takže nemá kam pospíchat. Bůh netrpělivostí zcela určitě netrpí.

Co tedy vesmír vyrábí?

Pokud se vesmír periodicky roztahuje a smršťuje, což by se dnes díky novým poznatkům o záhadě chybějící hmoty mohlo považovat za pravděpodobné, pak bychom měli hledat důvod, proč tomu tak je.

Za jakým účelem a s jakým záměrem k tomu dochází? Vznikne vesmír, vznikne život, a pak je vše bez skrupulí zničeno. Začne to nekonečně malou částicí hmoty, jakýmsi nekonečně hmotným a zároveň nepatrným zárodkem, který náhle ve Velkém třesku expanduje ve vesmír. Opačným procesem se pak po nějakých 17ti či více miliardách let zase smrští do původní formy a velikosti.

Takže nula od nuly pojde a v oblasti materiálního světa nedochází k žádnému přírůstku ani úbytku. Je tedy třeba hledat ve světě duchovním.

Když člověk umírá, oddělí se duše od jeho těla (alespoň někteří lidé, včetně mě tomu věří). Obecně se má za to, že duše nemá materiální podstatu, proto bude asi nemožné vůbec někdy dokázat její existenci nám známými vědeckými metodami.

Naše psýché je mostem, který umožňuje spojení mezi duší a materiálním světem a v určitých stavech vědomí je nám i mostem přímo k Bohu. Duše by tedy měla být schopna existence, aniž by se na ni vztahovala fyzikální omezení našeho vesmíru.

To by však znamenalo, že potom se může jednat právě o ten důležitý produkt, kvůli němuž dochází k periodickému vzniku a zániku vesmíru. K čemu je ale duše tak důležitá, tak potřebná a pro koho, pro co?

Jsme snad nějaká líheň nebo čerpací stanice?

Podle orientální víry v reinkarnaci bychom se měli z nižších forem života převtělovat ve formy vyšší až k člověku. V této podobě pak můžeme dosáhnout stavu osvícení – nirvány, v němž dojde ke splynutí naší duše s Bohem (ačkoliv se někdy může stát, že dojde k degeneraci, k návratu k nižší formě, pokud rozvoj naší duše příliš zanedbáme a zatížíme tak naši karmu).

Chápu to tak, že všechny duše jsou projekcí Boha v našem vesmíru. My všichni jsme součástí Jednoho – sice jako individuální lidské bytosti, ale patřící k sobě – podobně jako k sobě patří listy jednoho stromu. Život nám dává příležitost k duchovnímu růstu – k tomu, abychom se stali lepším, duchovně vyspělým člověkem.

Domnívám se, že až většina duší projde tímto procesem zrání či kultivace, důvod k existenci našeho vesmíru pomine.

Jako jedno z možných vysvětlení potřeby takového procesu vidím, že souhrn osvícených duší ze Země pak splyne v úplně novou Bytost a vytvoří nového Boha (možná spolu s ostatními dušemi, které podobným vývojem prošly v jiných koncích vesmíru).

Možná, že se tak reprodukuje tato prvotní Bytost existující mimo náš čas a prostor, jejímž výplodem je náš vesmír. Vytvoří vesmír, v němž se rozvine život až k formě inteligentní bytosti, která má schopnost v sobě rozvíjet duši.

Ve chvíli, kdy souhrn osvícených (zkultivovaných) duší v daném vesmíru dosáhne kritického počtu potřebného k vytvoření nové Bytosti, zrodí se nový Bůh, dotyčný vesmír zanikne a neosvícené, nespotřebované duše se opět stanou součástí staré Bytosti.

Jiná možnost by mohla být, že tato Bytost je pouze jedna jediná a tímto způsobem získává energii pro svoji existenci.

Pro nás však není opravdu podstatné, k čemu je tato energie určená. Pro lidstvo je důležité, že ji náš Stvořitel vůbec potřebuje, a to nejen proto, že bychom tím mohl vysvětlit důvod cyklického charakteru našeho vesmíru.

A co my s tím máme co dělat?

Můžeme jen hádat, kolik vesmírů by tato Bytost musela stvořit, aby se jí povedlo uspokojit své potřeby. Logicky však z toho plyne další pro nás důležitá otázka – je právě náš vesmír předurčený k tomu, aby dal život novému Bohu či mu dal sílu k další existenci? Nebo bude jen jedním z řady předčasně ukončených, neúspěšných pokusů?

Té Bytosti/ Bohu je to myslím celkem jedno, je trpělivá a věčná ve svém nekonečném a nedefinovaném čase. Je jen na nás, jestli budeme pečovat o náš duchovní vývoj a naplníme smysl naší existence, nebo budeme dál zhovadile pokračovat v hromadění materiálních statků, ničení přírody a duchovního dědictví lidstva až do chvíle, kdy díky nám samým dojde ke konečné zkáze.

Možná, že je dobře, že se lidstvo nevědomky vydalo na tu nesprávnou, materialistickou cestu. Je totiž naděje, že až jednou dostatečně vyspěje, tak pochopí, že musí směřovat jinam. A pak se vědomě, byť za cenu velkých obětí, lidstvo vydá na cestu správnou. Doufejme, že tentokrát se zvýšenou ostražitostí při jejím zachovávání. Ovšem za předpokladu, že se dříve samo zcela nezničí.

Bushka Bryndová – úvahy o životě, duši, stvoření a smyslu naší existence, březen 2009

 

Jen tak mne napadlo

Stádo hvězd se rozuteklo
po sametově modré kupoli.
Pod bdělým okem měsíce pastýře
se složily do zářivých znamení.

Noc je ještě mladá, dychtivá
a poslední ozvěna sluneční záře
v temnotách teprve
loudavě zhasíná.

Ulicemi Prahy chodím
a dech se ve mně tají touhou
při pohledu na skvící se krásu
vůkol i nad mou hlavou.

Lidé, co spěchají za štěstím,
tu nebeskou krásu nevidí.
Chodí s hlavou sklopenou,
jejich oči k obloze nehledí.

Přemítám o jejich slepotě
a k nebesům se obracím:

„Řekněte mi, hvězdičky,
co je tím pravým bohatstvím?“

Hvězdy se pýřivě zatřpytí,
ale s cinkáním jásavě odpoví:

„Nejsou to auta ani vily, či vysoký plat.“

“Není to světská moc, ale o pokoru musíte stát.“

“Pokoru před tím, co vás přesahuje,
co je více než dokážou největší z vás.“

“Jen takové bohatství je pro člověka,
jen tak mu bude štěstí přát!“

Bohatí jsme, když umíme
vnímat prostou krásu světa.
Jen tak v něm budeme šťastni,
to je to bohatství, které nás čeká.

Vždyť nelze s pravým štěstím
nijak výhodně kšeftovat,
až v konečném součtu rovnice
života je možno něco málo vydělat.

Odměnou je pro člověka,
jehož dojme prostá krása.
Štěstí se však vyhne lidem,
pro něž honba za mamonem
je jediná žádoucí spása.

Jen uvaž, co je pravá krása,
uvaž, co je pravá sláva.

Nekoupíš je na úvěr,
nejsou nikde na prodej!

BUSHKA©2009

BUSHKA-ČLOVĚK

7264

Naposledy upraveno – 2005-02-20 – Last updated

 

Bushka Bryndová – profesionální životopis

Osvědčení o práci Bushky Bryndové na Evropské komisi

BUSHKA je 51 let stará bytost ženského pohlaví. Pracuje jako nezávislá překladatelka a publicistka, viz stránka Překlady na hlavním webu. Žila v několika zemích (Česká republika, Kuba, Francie, Belgie) a plynně hovoří česky, anglicky, francouzsky a španělsky. Jelikož byla proti komunistickému režimu, odjela v roce 1982 ze své země a 14 let žila v západní Evropě. Od roku 1995 je zase zpět v Praze. Během exilu prožila mnoho obtížných situací a získala velmi zajímavé a rozmanité zkušenosti. V letech 1990-93 pracovala jako expert pro Komisi evropské unie, v programu technické pomoci bývalému Sovětskému svazu – TACIS. V rámci své práce se setkala s dnešním prezidentem Ruské federace Vladimírem Putinem a stala se svědkem násilného pokusu o státní převrat na Zakavkazí. Rovněž však stála u zrodu důležitého dopravního a telekomunikačního projektu TRASECA, který měl ukončit izolaci bývalých sovětských středoasijských republik. Po sametové revoluci v roce 1989 byla po dobu několika měsíců mluvčím OF v Bruselu, odkud ve spolupráci s francouzským rádiem „France-Inter“ zorganizovala sbírku francouzsky psaných knih, která vynesla více než 20 tun kvalitní literatury pro naše veřejné knihovny. Neměla však dostatečně silný žaludek na to, aby zůstala v politice. Od svého návratu do ČR se věnuje především překládání a v posledních letech i publicistice. V roce 2001 uspořádala turné indiánské skupiny BLACKFIRE vystupující také jako The Jones Benally’s Family (tradiční tance) po České republice a Slovensku, které mělo velký úspěch – více o turné si můžete přečíst na stránkách části sub-webu Leonard Peltier* věnované těmto squělým indiánským umělcům.

Bushka by se na tomto sub-webu s vámi ráda podělila o věci, které má ráda. Vedle hudby má široký okruh zájmů od filozofie přes dějiny po moderní fyziku – viz stránky tohoto sub-webu „Na počátku byl bit“ a nově zcela přepracovaný a doplněný „Bushkaismus„. Neméně důležitými jsou pro ni lidská práva a ekologie. Od té doby, co jako malá žila na Kubě a ke svému velkému zděšení zjistila, že všichni původní obyvatelé tohoto ostrova byli již dávno vyvražděni bělochy, se zajímá o kulturu a dějiny amerických Indiánů. Již po mnoho let s velkým zájmem sleduje případ požadavku národa Lakotů na navrácení jejich posvátných Black Hills a případ Leonarda Peltiera, Indiána obžalovaného z účasti na vraždě dvou agentů FBI, který si odpykává doživotní trest vězení ve věznici v americkém Leavenworthu. Bushka Vám nabízí odkaz v anglickém jazyce The Black Hills a sub-web tohoto situ v češtině –  „LEONARD PELTIER*„. Domnívá se, že podstatné není to, zdali je Leonard Peltier vinen či nikoliv, ale to, že byl odsouzen na základě důkazů zfalšovaných FBI. V tomto případě byly použity metody, které jí silně připomínají metody, jež v minulosti používala jiná organizace na tři písmena v její zemi – STB. Bushka si myslela, že by bylo dobré podepsat petici žádající prezidenta Bushe o udělení milosti Leonardu Peltierovi (český překlad petice) a žádá každého, kdo se zajímá o lidská práva, aby se s případem seznámil a udělal totéž. O případu Leonarda Peltiera napsala řadu článků do dnes již neexistujícího e-zinu koukat.cz, které si můžete přečíst na sub-webu „KOUKAT – Články*“ a vytvořila o jeho kauze zvláštní subweb „Leonard Peltier*„.

Na jaře roku 2001 jsem začala spolupracovat s poslancem Františkem Pejřilem (ODS) na otázce dekriminalizace marihuany u nás. Koncem roku byl českému parlamentu předložen návrh novelizace stávajícího represivního protidrogového zákona. Jeho součástí mělo původně být rozdělení drog na měkké a tvrdé a dekriminalizace pěstování a držení marihuany (neboli cannabis = samičí květenství a listy konopí indického či setého s obsahem aktivní složky THC větším než 0,3%) pro vlastní potřebu a léčebné účely. Doufali jsme, že k tomu, aby prošel bude vytvořen  takový tlak veřejného mínění, který by poslance upozornil na sílící toleranci vůči této měkké droze v naší společnosti a přiměl je ke skutečnému zamyšlení nad užitečností její represe. Bohužel, veřejnost byla většinou k projednávanému zákonu lhostejná, dokonce i mladí lidé, kteří se současnou legislativou nejsou spokojeni – a sněmovna zákon v prvním čtení zamítla.

Více informací o tomto tématu najdete na „Ganjawebu„.

CO NAJDETE NA TOMTO SUB-WEBU?

Domovská stránka tohoto sub-webu (kde se právě nacházíte) popisuje mé životní osudy. Nově přepracovaný a doplněný „BUSHKAISMUS“ je má úvaha o smyslu lidské existence a božském rozplozování, „NA POČÁTKU BYL BIT“ je článek Davida Baránka o práci profesora Vídeňské university Antona Zeillingera, jednoho z největších současných kvantových fyziků. Z jeho objevů plyne i to, že je možné vytvořit dokonalý systém enkrypce přenášených zpráv či že v budoucnosti bychom možná mohli cestovat v čase. „HUBNOUT A NETRPĚT“ je velmi účinná, osobně vyzkoušená dieta, kterou mohu doporučit všem, kdo potřebují zhubnout. Dále zde najdete tři knoflíky s mými články uveřejněnými v Britských listech o nesrovnalostech v oficiální verzi pozadí teroristických útoků proti USA v září roku 2001 – „Pochybnosti sílí“ (již více než 47 000 čtenářů), „US špión varoval před útoky“ a „Čí je to válka? ptá se členka US Kongresu„. Další články publikované v Britských listech na politická témata a o hrozbě klimatické změny najdete přímo na serveru v seznamu článků autora.

Detailní popis všech sub-webů tohoto websitu najdete na pokračování domovské stránky hlavního webu „HOME 2„.

Přehled dokumentů studie „Konopí jako lék“

1955 – ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS – TOM. VI.

MONOGRAFIE TÝMU PROF. JANA KABELÍKA O STUDIU ÚČINKŮ KONOPÍ

Monografie týmu prof. Jana Kabelíka o studiu účinků konopí

V padesátých letech prof. Jan Kabelík se spolupracovníky svého výzkumného ústavu ve Velkých Losinách našli při systematickém průzkumu rostlinných antibiotik pozoruhodně účinné baktericidní a anestetické látky v konopí. Kabelík na základě svých studií sebral z nejdávnější historie léčebné údaje o konopí. Předběžné výsledky těchto pokusů s konopnými extrakty vzbudily takový zájem, že se vyvinula široká spolupráce. Prof. Kabelík kromě svého ústavu získal a zapojil do studia látek z Cannabis indica i výzkumné ústavy chemický a farmakologický Palackého university i jejich přednosty a vzbudil plodný zájem četných kliniků, kteří na základě teoretických poznatků ihned přistoupili k praktické aplikaci těchto přípravků.

Soubor přednášek a diskusí na téma „Konopí jako lék“ vznikl na zasedání vědecké konference vysokých škol v Olomouci ze dne 10. prosince 1954. Celá jedna její sekce byla věnována plně léčebnému a to hlavně antibiotickému účinku konopí.

Tento účin byl objeven, správně znovu objeven, při systematickém vyšetřování rostlin na antibiotika. Konopí vzbudilo obzvláštní zájem československých vědců jednak pro intensitu účinku, stabilnost antibiotik, která současně působí silně analgeticky, jednak proto, že lze získat tyto látky z průmyslového odpadu, zatím co u chmele jde o tytéž látky, které potřebuje pivovarnictví.

Ve středověku a v lidovém lékařství mnoha zemí byla známa antibiotická a analgetická vlastnost konopí. Jako antibakterielní prostředek se užíval hlavně v Jižní Africe. Vysoký antibiotický účin byl znovu objeven a potvrzen Kabelíkovým týmem a hlavní část této monografie je věnována tomuto léčivému účinku. Konopný extrakt často zabírá tam, kde selhala všechna dosavadní antibiotika a má rovněž dobrý analgetický účinek.

Zatím nejdále klinicky pokročilo vyzkoušení antibiotického prostředku z konopí ve stomatologii. Přitom se zde zvláště příznivě uplatňuje analgetický účin konopí. Dále bylo studováno působení konopného extraktu v ORL, především na záněty středního ucha.

V další části jsou uvedeny zkušenosti s látkami z konopného semene – semence. Prozatím jde o látky extrahované vodou, respektive solnými roztoky a horkým mlékem, tedy hlavně o edestin, cholin a trigonelin. První je dokonalou bílkovinou, v rostlinné říši výjimečnou, neboť dodává všechny důležité aminokyseliny důležité pro léčení tuberkulózy a pro růst, další látky jsou důležité pro játra.

 

Dokumenty obsažené ve studii

Úvod studie „Konopí jako lék“

Úvodní text prof. Kabelíka k monografii, vysvětlující historii jejího vzniku a důvody pro studium této rostliny.

Dějinný přehled léčebného účinu konopí – cannabis

Podán přehled indikací konopí – vršků konopných i semence – ze starých herbářů, lidového lékařství i dnešního oficielního lékařství, pokud se zde zbytky užití Extr. cannabis uchovaly. Konstatuje se, že staří využívali zvláště antibiotického a analgetického účinku konopí, které dnešní lékařství zapomnělo. Hašišový účin konopí nebude probírán v těchto pracích, už proto, že naše konopí nemá omamné účinky.

Antibakteriální účinek látek z Cannabis indica L.

V hygienickém ústavu lékařské fakulty Palackého university v Olomouci proběhl systematický průzkum flory našeho podnebného pásma na obsah látek s antibakterielním účinkem. Bylo zpracováno přes 3.000 nejrozmanitějších rostlinných druhů, z nichž některé vykazovaly poměrně dobré antibakterielní účinky. Touto cestou systematického výzkumu se došlo i ke Cannabis indica – konopí indickému, které vědci podrobili důslednému průzkumu. Příprava extraktů, bakteriologická technika, spektrum bakterií citlivých na Cannabis indica.

Isolace dalších látek z listí indického konopí cannabis sativa L.

Bylo zjištěno, že antibakterielní látky listí konopí ( Cannabis sativa L., varieta indica) mají kyselý charakter. Na základě toho byla isolována v podobě svého acetylderivátu kyselina, která má zachovány antibakterielní vlastnosti vůči některým bakterielním kmenům. Tato látka se podobá již dříve isolovanému cannabidiolu a byla proto nazvána kyselinou kannabidiolovou.

Farmakodynamický účinek látek z cannabis indica

Zhodnocení farmakologického účinku látek přítomných v Cannabis indica. Při rozboru látek obsažených v Cannabis indica bylo zjištěno několik vyhraněných účinků. Jedná se o účinek analgetický, antikonvulsivní a místně anaesthetický. Nakonec byla určena toxicita a místní snášenlivost těchto látek. Všechny farmakologické účinky byly zjištěny u surového isolovaného extraktu z Cannabis indica, kdežto obě chemicky čisté látky isolované z konopí se ukázaly neúčinnými. Je tedy pravděpodobné, že nositeli účinků vyvolaných extraktem z konopí jsou ještě jiné látky, které dosud v čistém stavu isolovány nebyly a není také vyloučeno, že surový extrakt představuje vyvážený soubor farmakologicky různě účinkujících látek, které se vzájemně mohou potencovat.

Terapeutické výsledky aplikace látek z cannabis indica ve stomatologii

Aplikace účinných látky z Cannabis indica vykazuje zřejmý terapeutický účinek při léčbě herpes labialis, paradentálních bolestivých chobotů, gingiválních kapucí nad zuby moudrosti, dry socket, aftách a ulcerosních gingivostomatitidách. Tímto způsobem bylo ošetřeno více nežli 500 osob.

Užití extraktu z cannabis indica v konservační stomatologii

Dále bylo použito látek z Cannabis indica smíšených se sterilním dentinovým práškem k ošetření, směřujícím k zachování vitální zubní pulpy. Potvrzuje se anestetický účinek extr. Cannabis, u mnoha neúspěšně léčených případů došlo k mnohodenní bezbolestnosti, u řady dokonce k bezbolestné nekrose.

Účinek látek z cannabis indica v otorhinolaryngologii

Výborný účin antibiotik z konopí zjištěn u akutních otitid, u furunklů vchodu nosního a zevního zvukovodu. U chronické otitidy se osvědčil ve většině případů, selhává u infekcí pyocyaneem a proteem. Zvláště frapantní účin byl u sinusitid a jmenovitě u oboustranné sinusitis maxillaris, kde kontrolně jedna strana byla léčena bezúspěšně penicilinem, druhá konopím vyléčena 3 punkcemi. Strana penicilinem bezúspěšně léčena, doléčena pak hladce konopím.

Cannabis indica při léčení chronických zánětů středoušních

V krátkodobé studii trvající 3 týdny se zkoušelo Cannabis indica u 18 nemocných s chronickým zánětem středoušním a u 4 nemocných v ráně po antrotomii. Ve 13 případech u chronických otitid nastalo podstatné zlepšení.

Předběžné sdělení o lokálním účinku cannabis indica při léčbě specifických píštělí

Vyjma případů infekce pyocyaneem, má výtažek z konopí u chronických specifických píštělí příznivý léčivý účin.

Význam konopného semene v terapii tuberkulózy

Použití konopného semence v terapii tuberkulosy se opírá o třicetiletou zkušenost získanou v oboru léčebné výživy. Konopný semenec rozemletý a extrahovaný mlékem při teplotě mezi 60 a 80°C má i v malých dávkách význačný léčebný účinek. Výzkum se skupinou 16 tuberkulózních dětí úspěšně léčených dietou doplňovanou extraktem z konopného semene v roce 1938 a další skupinou 10 dětí na sklonku druhé světové války. Na základě podrobných teoretických studií o složení a výživné hodnotě semence vědci došli k přesvědčení, že se jedná o hodnotnou ochrannou potravinu vhodnou pro tuberkulosní pacienty, kteří jsou dnes překrmováni.

Shrnutí studie „Konopí jako lék“

Shrnutí výsledků celé studie.

Diskuse k referátům

Diskuse k jednotlivým referátům na téma konopí předneseným v rámci konference.

http://www.bushka.cz/ganjaweb/Kabelik/index.html

Hanfsalbe – ein aktuelles Heilmittel zum Selbermachen

Bushka Bryndova, 25.11.2005

http://www.chanvre-info.ch/info/de/Hanfsalbe-ein-aktuelles-Heilmittel.html

engvlajka French_flag_design german-smallflag czech_flag

Hanf kann für verschiedenartige Heilmittel verwendet werden. Eines der heilsamsten ist die Hanfsalbe, deren Wirksamkeit schon um 1950 von Forschern der Universität von Olomouc in Tschechien beschrieben wurde. Auch der bekannte Wissenschaftler Prof. Kabelik wirkte in Olomuc und führte dort seine Untersuchungen über die antibiotischen Eigenschaften von Cannabis durch.

Ein Beweis für die Wirkung der Hanfsalbe

Ein Pathologe des Universitätsspitals schnitt sich bei einer Autopsie in den Finger. Die Wunde entzündete sich mit antibiotikarestistenten Bakterien und es sah so aus, als müsste der Finger amputiert werden. Jemand kam auf die Idee, Prof. Kabelik, der zu jener Zeit Untersuchungen über die medizinische Verwendung von Cannabis durchführte, zu Hilfe zu rufen. Nachdem Kabelik die Wunde mit seiner Hanfsalbe behandelt hatte, dauerte es zwei Tage, bis der Finger gerettet und die Amputation nicht mehr nötig war.

Bushka Bryndova über ihre Hanfsalbe

Ich habe mich von den alten Erzählungen über die Verwendung von Hanf in der Volksmedizin und den Experimenten von Prof. Kabelik inspirieren lassen – und vor sieben Jahren angefangen, meine eigene Hanfsalbe herzustellen. Als Trägersubstanz verwende ich Vaseline, die zwar weniger gut eindringt, von Allergikern aber besser vertragen wird als tierische Fette wie Lanolin oder Schweinefett. Nachdem ich einige Jahre herumexperimentiert habe, kam ich auf ein Präparat, das mit doppelter Extraktion (alkoholische Fermentierung und Fettextraktion) die besten Resultate ergab. Die Herstellung der Salbe dauert mit 5 Wochen etwas lange, aber die Wirkung ist den Aufwand wert.

In der Tschechei ist die Herstellung von Medikamenten auf Hanfbasis verboten. So konnte ich die Salbe nicht analysieren lassen oder für offizielle klinische Versuche zur Verfügung stellen. Ich stütze meine Empfehlungen auf die Erfahrungen von Freunden und Bekannten, die sie gegen verschiedene Beschwerden und Krankheiten angewendet haben. Die Hanfsalbe ist ein echtes Universalheilmittel, sie wirkt zugleich als Antibiotikum und gegen Arthritis- und Rheumaschmerzen. Sie lindert Verbrennungen (bis 2. Grades) und hilft bei bestimmten Ekzemen, Psoriasis und Pilzen (Liste der getesteten Anwendungen s. unten). Allerdings darf man sie nicht auf frische und/oder blutende Wunden auftragen.

Welche Wirkungen hat die Hanfsalbe ?

entzündungshemmend

schmerzhemmend

entspannende Wirkung auf die Muskulatur und andere Gewebe

abschwellend, fördert die Sekretion

regenerierend auf die Körpergewebe

Welche Krankheiten können mit der Hanfsalbe allein oder als zusätzliches Medikament geheilt oder gelindert werden ?

alle oberflächlichen Verletzungen, Schnittwunden, Akne, eingewachsene Nägel, Hühneraugen, einige Arten von Mykosen

Schrunden der Mundwinkel, Lippenherpes (Herpes labialis) und Gürtelrose (Herpes zoster)

Einige Arten von Hautentzündungen, einschliesslich der atopischen Dermatitis (Neurodermatitis) und Psoriasis

Schmerzen bei Rheuma und Arthritis, Verbrennungen (bis 2. Grades)

Halskehre (Torticolli), Rückenschmerzen, Muskelschmerzen- und Krämpfe, Verstauchungen und Prellungen

Phlebitis, offene Beine (Ulcus cruris)

Hämorrhoiden

Menstruationsschmerzen

Erkältungen, Halsschmerzen, Bronchitis

Asthmaähnliche Beschwerden der Atemwege

Chronische Kehlkopfentzündung (Anwendung in Form von Umschlägen)

Migräne, Kopfschmerzen

Rezept für die Herstellung von Hanfsalbe nach Bushka Bryndova

Zutaten :

Weisse oder gelbe Vaseline (nicht raffinierte Vaseline löst weniger Allergien aus), Hanfblätter- und Blüten, eventuell 1 Messerspitze kristallisierte Minze oder 1 dl kaltgepresstes Hanfsamenöl

Mengenverhältnis :

Auf 1 kg Vaseline kommen 100 g getrocknete Blätter und 50 g Blüten

Zubereitung :

1. Die Hälfte der Vaseline in einem hohen Topf schmelzen

2. Die zerstampften Blätter zugeben und unter häufigem Rühren 20 Minuten auf kleinem Feuer kochen

3. Mischung abkühlen lassen und 4 Liter Wasser zugeben

4. Aufkochen und während 90 – 120 Minuten auf kleinem Feuer weiterkochen, gelegentlich rühren

5. Abkühlen lassen und über Nacht in Kühlschrank stellen

6. Die obenauf schwimmenden, festen Teile mit dem Cannabis heraus nehmen und durch leichtes Ausdrücken das Wasser entfernen

7. In ein breites Gefäss geben, bei Zimmertemperatur zugedeckt während 3 Wochen im Dunkeln stehen lassen

8. Die fermentierte Mischung in eine Pfanne geben, die restliche Vaseline zugeben und schmelzen lassen

9. Auf schwachem Feuer kochen bis der unangenehme Geruch der Alkoholfermentation verschwindet

10. Durch ein ziemlich grobes Sieb geben und die grünliche Flüssigkeit in ein Gefäss in einem Wasserbad geben

11. Die fein zerdrückten Hanfblüten zugeben und das Ganze unter häufigem Umrühren während 1 Stunde im Wasserbad kochen, bis sich ein feiner weisser Schaum bildet

12. Während 1 Woche an einem kühlen, dunklen Ort aufbewahren

13. Schritt 11 (ohne Zugabe von Hanfblüten) und 12 wiederholen

14. Die Mischung noch einmal im Wasserbad schmelzen und aufkochen, durch ein Sieb und ein feines Tuch geben (Tuch mit Cannabisresten nicht wegwerfen: im Kühlschrank aufbewahrt, kann es später als heisse Kompresse bei Asthma, Bronchitis oder Gelenkschmerzen verwendet werden)

15. Gegebenenfalls Minze und/oder Hanfsamenöl (bei Hautproblemen) zugeben; Salbe in Töpfe giessen

Die reine oder mit Minze versetzte Salbe an einem kühlen Ort aufbewahren. Bei Zimmertemperatur ist die Salbe ca. 6 Monate haltbar. Salbe mit Hanfsamenöl im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 6 Wochen aufbrauchen.

Interessenten können die Salbe bei Hanf-Info bestellen

Kontakt Bushka Bryndova

Übersetzung: HC / www.hanf-info.ch

Auntie Bushka’s Homemade Hemp Salve

Bushka Bryndova, 21.08.2005

http://www.chanvre-info.ch/info/en/Homemade-hemp-salve.html

engvlajka French_flag_design german-smallflag czech_flag

Cannabis can be used for the fabrication of various medicinal preparations. One of the most powerful hemp preparations is the hemp salve. Its efficiency was proven already in the 50s at the Olomouc University Hospital, where Prof. Jan Kabelik carried out his famous research on the antibacterial effects of cannabis indica.

About the history of hemp salve

One of the hospital pathologists cut his finger during an autopsy, bacteria resistant to antibiotics infected the wound and it seemed that an amputation was going to be inevitable. Then someone had the idea to ask for help Prof. Kabelik, who was known for his research on the medicinal use of cannabis. He applied his hemp salve and two days later the wound was already healing and the amputation was avoided.

Inspired with traditional medicine and Kabelik’s experiments, seven years ago I started to manufacture my own hemp salve. I used Vaseline as a salve base because it is better supported by people suffering of allergies than lanoline or other animal fats, although it is not as well penetrating as them. After years of research and experimentations with different fabrication procedures, I finally obtained a preparation with very satisfactory effects and after another years of testing I could be quite sure that my recipe using double extraction (alcohol fermentation + fat) was the right one. The preparation following this homemade recipe is lengthy – 5 weeks, but it is certainly worth of the effort.

Due to the fact that in my country is the preparation of medicines on the basis of cannabis illegal, it was not possible to make any official analyses or clinical experiments. So I had to collect the testimonies of my friends and many other persons, who over the years used this salve for the treatment of their diseases and health problems. The hemp salve is a universal healing preparation with multiple effects. It is combining the effects of an antibiotic ointment with the effects of a salve efficiently relieving arthritic and rheumatism pains. Among others, it has proven to be extremely efficient for the treatment of burns (even of 2nd degree), certain types of eczemas, psoriasis and fungus. You will find the complete list of diagnoses successfully treated with my homemade salve here under. Just pay attention to one thing – the salve should never be used on fresh bleeding wounds!

Some healing or relieving effects of the salve

 • anti-inflammatory effects
 • analgesic effects
 • relaxing effects on muscles and other body tissues
 • muciparous decongesting effects
 • regenerative effects on body tissues

Which diseases the salve heals or relieves as a complementary medicine

 • all kinds of superficial wounds, cuts, acne pimples, furuncles, nail incarnations, corns, certain nail fungus
 • ragged commissure of lips, fever blisters, herpes
 • certain types of dermatitis (including atopical) and psoriasis
 • rheumatism and arthritic pains (up to the 2nd degree of arthritis)
 • torticollis, back pains, muscular pains and cramps, sprains and other contusions
 • phlebitis, venous ulcerations
 • hemorrhoids
 • menstruation pains
 • cold and sore throat, bronchitis
 • asthmatic problems with breathing
 • chronical inflammation of larynx (application in the form of a Priessnitz compress)
 • migraine, head pains

Recipe for the preparation of my homemade hemp salve

Ingredients:

White or yellow (non-refined – better for allergies) Vaseline, leaves and lower buds of cannabis, optionally a pinch of mint crystals or 0,1 l of hempseed oil.

Proportions:

For 1 kg of Vaseline it is necessary to use 100 g of dried leaves and 50 g of lower buds

Preparation:

1. melt one half of the Vaseline in a larger pot

2. add roughly crushed leaves and let them slowly fry during 20 minutes

3. after cooling the mixture pour into the pot 4 liters of water

4. bring to the boiling point and slowly cook during 90 – 120 minutes

5. let it cool and put it into the fridge overnight

6. take out the fatty cake and press it in order to eliminate the rests of water

7. spread the cake into a wider recipient, cover it and let it ferment during 3 weeks in a dark place at room temperature

8. again put the mixture into a larger pot, add the other half of Vaseline and melt it

9. slowly cook the mixture until the disagreeable smell of fermentation disappears

10. drain it through a strainer and pour the resulting light-green colored liquid into a recipient immersed in a water bath

11. add finely crushed lower buds and cook in the water bath during one hour until a light skim forms on the surface (don’t forget to stir frequently)

12. let it cool and store it for 1 week in a dark and cold place

13. repeat the cooking in water bath and put the recipient into a cold place again for another week

14. melt and cook the mixture as in the precedent point, drain it first through a kitchen strainer and after through a fine canvas (do not throw the canvas with the drained buds, store it into a freezer – it can be very efficiently used as a warm compress in case of asthmatic problems, bronchitis or joint pains)

15. the salve is now ready to be poured into small cups if you want to use it pure – otherwise you can improve it with a pinch of mint crystals (for muscular and joint pains) or with 0,1 liter of virgin hempseed oil (for dermatologic problems)

Pure or mint salve may be stored in a cold place, but they do not deteriorate for at least 6 months even at the room temperature. In the contrary, the salve with the addition of hempseed oil needs to be stored in a cold place and should be used within 6 weeks.

Pommade thérapeutique au chanvre de Tante Bushka

Bushka Bryndova, 21.08.2005

http://www.chanvre-info.ch/info/fr/Pommade-therapeutique-au-chanvre.html

engvlajka French_flag_design german-smallflag czech_flag

Le cannabis peut être utilisé pour la confection de diverses préparations médicinales. L’une des plus efficaces est la pommade au chanvre. Son efficacité a déjà été prouvée dans les années 50 par des chercheurs à l’Université d’Olomouc (République tchèque), où le Pr. Kabelik a mené sa fameuse recherche sur les effets antibactériens de cannabis indica.

Un des pathologistes de l’hôpital s’est coupé le doigt pendant une autopsie, la plaie s’est infectée par des bactéries résistantes aux antibiotiques et il semblait qu’une amputation du doigt était inévitable. Puis quelqu’un a eu l’idée d’appeler à l’aide le Pr. Kabelik, qui à ce moment-là faisait sa recherche sur l’utilisation médicinale du cannabis. Il a appliqué sa pommade sur la plaie et deux jours plus tard le doigt était sauvé – il n’était plus question d’amputation.

Il y a sept ans, je me suis inspirée de vieux récits sur l’utilisation du chanvre dans la médecine traditionnelle et des expérimentations du Pr. Kabelik et j’ai commencé à préparer ma propre pommade au chanvre. Pour la base de ma pommade, j’ai utilisé de la vaseline parce qu’elle est mieux supportée par les personnes allergiques que des matières grasses animales comme le saindoux ou la lanoline, même si elle ne pénètre pas aussi bien que ceux-là. Après des années de recherche et d’expérimentations, j’ai finalement obtenu une préparation aux effets très satisfaisants et, après d’autres années de tests, j’ai pu être sûre que ma recette utilisant la double extraction (par fermentation alcoolisée et par matières grasses) était la bonne. La confection de cette pommade maison est longue – 5 semaines – mais elle en vaut certainement le coup.

Étant donné que dans mon pays la préparation des médicaments à base de cannabis est illégale, il n’a pas été possible de faire des analyses ou des expérimentations cliniques officielles. Ainsi, j’ai dû rassembler des témoignages de mes amis et d’autres personnes qui avaient utilisé cette pommade pour le traitement de leurs maladies et problèmes de santé. La pommade au chanvre est une préparation thérapeutique universelle aux effets multiples. Elle combine les effets d’une pommade antibiotique avec les effets d’une pommade destinée au traitement des douleurs causées par l’arthrite et les rhumatismes. Entre autre, elle a également fait ses preuves comme traitement extrêmement efficace pour les brûlures (même du 2ème degré), certains types d’eczémas, le psoriasis et les champignons. Vous trouverez la liste complète des symptômes qui ont été efficacement traités par ma pommade ci-dessous. Il faut seulement faire attention à une chose – ne jamais appliquer la pommade sur des plaies fraîches qui saignent.

Quelques-uns des effets thérapeutiques de la pommade

effet anti-inflammatoire

effet analgésique

effet relaxant sur les muscles et autres tissus corporels

effet décongestionnant, aide à la sécrétion de mucus

effet régénératif sur des tissus corporels

Quelles maladies la pommade guérit ou soulage en tant que médicament de complément

tous les genres de plaies superficielles, coupures, boutons d’acné, ongles incarnés, cors, certains types de champignons

commissure des lèvres fissurée, herpès labial et zona

certains types de dermatites (y compris atopiques) et de psoriasis

douleurs dûes aux rhumatismes ou à l’arthrite (jusqu’au 2ème degré)

torticolis, douleurs du dos, douleurs musculaires et crampes, torsions et autres contusions

phlébite, ulcères variqueux

hémorroïdes

douleurs menstruelles

refroidissements et maux de gorge, bronchites

problèmes asthmatiques avec la respiration

inflammations chroniques du larynx (application sous la forme de compresse de Priessnitz)

migraines, maux de tête

Recette pour la préparation de ma pommade de chanvre

Ingrédients :

Vaseline blanche ou jaune (non-raffinée – meilleure pour les allergiques), feuilles et fleurs inférieures de cannabis, éventuellement une pincée de cristaux de menthe ou 1 dl d’huile vierge de graines de chanvre (huile de chènevis)

Proportions :

Pour 1 kg de vaseline, il faut 100 g de feuilles séchées et 50 g des fleurs inférieures

Préparation :

1. faire fondre la moitié de la vaseline dans une grande casserole

2. ajouter des feuilles broyées et laisser cuire à feu doux pendant 20 minutes en remuant souvent

3. laisser refroidir et ajouter 4 litres d’eau dans la casserole

4. faire bouillir et cuire lentement pendant 90 à 120 minutes, remuer de temps en temps

5. laisser refroidir et mettre au réfrigérateur pour la nuit

6. enlever la matière grasse avec le cannabis à la surface et essorer l’eau en la pressant entre les mains

7. mettre le mélange dans un large récipient, couvrir et laisser fermenter pendant 3 semaines dans le noir à température ambiante

8. de nouveau, mettre le mélange fermenté dans une casserole, ajouter le reste de vaseline et faire fondre

9. faire cuire doucement jusqu’au moment où la mauvaise odeur de fermentation alcoolisée disparaît

10. passer dans une passoire (pas trop fine) et verser le liquide de couleur légèrement verte dans un récipient pour le bain-marie

11. ajouter des fleurs de chanvre finement écrasées et cuire le tout au bain-marie pendant une heure, jusqu’à ce qu’une mousse blanche légère se forme sur la surface (n’oubliez pas de remuer souvent)

12. laisser refroidir et reposer pendant une semaine dans le noir dans un endroit frais

13. répéter la cuisson au bain-marie et laisser reposer encore une semaine

14. laisser fondre le mélange et le cuire encore une fois au bain-marie, passer dans une passoire et un linge fin (ne pas jeter le linge avec les restes de cannabis, mais le conserver au congélateur, car on peut l’utiliser comme compresse chaude très efficace pour les problèmes asthmatiques, pour la bronchite ou les douleurs des articulations)

15. la pommade est prête et si vous voulez l’utiliser pure, on peut la verser directement dans des petits pots – autrement vous pouvez y ajouter une pincée de cristaux de menthe ou 1 dl d’huile vierge de chènevis (pour les problèmes dermatologiques)

La pommade pure ou à la menthe peut être conservée dans un endroit frais, mais elle se se conserve à température ambiante pendant au moins 6 mois. Au contraire, la pommade à l’huile de chènevis devrait être conservée au froid et utilisée dans les 6 semaines qui suivent.

KONOPNÁ MAST TETY BUSHKY

engvlajka French_flag_design german-smallflag czech_flag

Pro léčebné účely se z rostliny konopí většinou používají samičí květenství (palice), listy, semena a kořeny. Pojmem „marihuana“ se označují sušená květenství a listy. Marihuana se většinou užívá ve formě kouře z jointu (ubalené cigarety) nebo dýmky. Z čerstvých listů, rozdrcených semen a kořenů se připravují odvary nebo obklady. Existuje však celá řada prostředků, které se z konopí dají vyrobit – od olejů, másla, tinktur až po masti na zevní použití. Takovým preparátem je i má konopná mast. Má léčivé účinky na celou řadu bolístek a bolestí. Tuto mast vyrábím a používám již více než šest let a měla jsem příležitost ji nesčetněkrát vyzkoušet na své vlastní kůži. Její účinky byly tak pregnantní, že jsem ji doporučila i svým přátelům. Myslím, že o dobré věci by se člověk měl dělit s ostatními, takže proto tento návod.
Reportáž o pacientech léčících se konopímYou Tube

Výsledek kvantitativní analýzy mé masti uvádí 0,2% THC (list 1.list 2.)

Jaké má mast účinky?

– protizánětlivé a hojivé (THC – aktivní složka konopí má výrazné antivirální účinky a jeho psychicky neaktivní prekursor kanabidiol (CNB) je nositelem antibiotických účinků). Že k léčivému půsbení je zapotřebí obou látek, které působí ve synergii, dokázala již v 50. letech dodnes mezinárodně citovaná práce československého vědeckého týmu prof. Kabelíka).

– analgetické (proti bolesti)

– uvolňující (uvolňuje svalové napětí, křeče)

– afrodisiakální (nedávno provedený vědecký výzkum dokázal zvýšení pohlavní touhy u krysích samiček, ale praxe ukázala, že takto působí i na člověka, a to u obou pohlaví)

Na co mast pomáhá?

– spáleniny – zchladit pod proudem studené vody a okamžitě natřít silnější vrstvou masti, po vstřebání znovu namazat

– všechny druhy oděrek, povrchních říznutí, zanícené póry (akné), boláky vzniklé ucpáním žláz za uchem (i u zvířat), zarostlé nehty, kuří oka, opary, některé plísně včetně bílé nehtové

– některé druhy lupénky a atopických ekzémů

– ekzém na loktech (kůže drsná jako struhadlo – neznám přesný název, ale je to celkem běžný problém)

– lehké artritické (do II. stupně) a revmatické bolesti, torticollis (což je, když ráno vstanete a nemůžete na jednu stranu otočit hlavou)

– bolesti zad – například velmi rychle odstraní bodavou bolest a ztuhlost svalů při tzv. „myším syndromu“ (což je, když hodně dlouho sedíte u počítače a klikáte myší, až vám zatuhne šíje)

– záněty a otoky žil, bércové vředy, pohmožděniny jako natlučené koleno, výron a svalové bolesti

– menstruační bolesti (natřít a masírovat podbřišek, nejlépe osobou přitažlivého pohlaví)

– hemeroidy

– chronický zánět hrtanu (vhodné je mast aplikovat s Priessnitzovým obkladem)

– začínající rýma, nachlazení a bolest v krku (napomáhá k uvolňování hlenu – natřít nos a čelo, namasírovat krk a převázat šátkem); pomůže i při astmatických obtížích, protože uvolňuje dýchání

– migrény, bolesti hlavy (natřít čelo a spánky)

– zelený zákal (potírat oční víčka před spaním) – pouze jako podpůrná léčba!

Pozor: Nenatírat na krvácející rány! Zhnisané rány nejprve pořádně vyčistit a nechat zaschnout!

U ekzémů a lupénky může po ošetření mastí především s konopným olejem dojít k několikadennímu (až 3 dny) přechodnému zhoršení příznaků – to je však známkou hojení. Pokud negativní příznaky přetrvávají, je třeba mast přestat používat, protože se může jednat o alegickou reakci.

Klouby, cévy ani svaly při zánětu nemasírovat, mast pouze dobře vetřít do pokožky!

Konopná mast – Teta Bushka vaří a radí

 

RECEPT NA KONOPNOU MAST

Fotoreportáž o přípravě konopné masti

Přísady:

Bílá nebo ještě lépe (pro alergiky) žlutá vazelína (k sehnání v lékárně na váhu), dolní listy samičí rostliny a palice.

Poměr:

Na 1 kg vazelíny použijeme půl litru volně sypaných celých sušených listů (neuvádím v gramech, neboť specifická váha se může lišit podle stupně usušení), čtvrt litru sušených samičích květenství (palic – které by měly pocházet z kvalitních modelů). Palice je možno nahradit drobným listím z indoorových modelů.

Postup: 

– 1 díl vazelíny (použít 1 polovinu množství) dát do velkého hrnce,  rozpustit vazelínu

– sušené listy rozdrtit nahrubo

– vhodit do kastrolu a za častého míchání pomalu  smažit asi 20 minut

– nechat trochu vychladnout, opatrně přidat 8 dílů vody a vařit asi 1,5 hodiny

– odstavit a nechat chladnout, již nemíchat

– vychladlý kastrol dát přes noc do ledničky

– opatrně sebrat ztuhlý tukový škraloup a vodu se zbytky listů a stonků vylít

– ze škraloupu vytlačit vodu, dobře prohníst a natlačit do širší nádobky s volnějším uzávěrem a nechat  v temnu proležet tak dlouho, až se na povrchu vytvoří plíseň a uvnitř dojde k alkoholovému kvašení (2-3 týdny)

– k uleželé směsi přidat druhou polovinu vazelíny, rozpustit vše v hrnci, vařit tak dlouho, dokud se z ní uvolňuje nepříjemný zápach po kvašení (asi 15-30 minut, ale časové údaje závisí na celkovém vyráběném množství), a přecedit přes hrubší cedník (pozor, ať vám mast „neuteče“, protože se na povrchu vytváří hustá a vysoká pěna – proto doporučuji co nejvyšší hrnec naplněný tak do poloviny)

– přidat jemně rozdrcené palice, nalít do menší a vyšší nádoby (já používám zavařovačky) a za občasného míchání vařit ve vodní lázni asi hodinu, až se na povrchu začne vytvářet pěna (ideální je vařit mast v hrnci na mléko s dvojitým dnem)

– nechat vychladnout, zavřít nádobu a uložit na chladné a temné místo

– za týden opět povařit ve vodní lázni a za další týden znova

– hotovou mast přecedit přes čisté plátno (plátno se zbytky konopí nevyhazovat, skvěle se osvědčilo jako teplý obklad při astmatickém záchvatu, neboť velice rychle uvolní průdušky, je rovněž vhodný při zánětu průdušek nebo jako obklad při bolestech kloubů). Mast ještě můžeme vylepšit přidáním mentolu nebo kafru (je-li určena pro použití na neporušenou pokožku) nebo konopného oleje (pro léčbu kožních nemocí a afekcí). Také se osvědčilo přidání kadidla (olibánu), které má některé podobné účinky jako konopí.

– rozlít do kelímků, nechat ztuhnout

– uchovávat v chladnu, zvlášť v případě, že jste do masti přidali konopný olej, který rychle podléhá rozkladu. Mast by se měla spotřebovat do 6 měsíců, pokud je v ní konopný olej, tak nejlépe do 3 měsíců.

Konopná mast v obrazech. Část první – hon na CBD

 

Vydatné konopné máslo

28. únor 2011

Suroviny:

 

250 g másla I. jakosti

50 gramů konopného květenství (palic)

litr vody

 

Postup:

 

Do hrnce ve vodní lázni (může být „pískací“ hrnec na mléko) dáme máslo, rozpustíme ho a sebereme mléčnou pěnu na povrchu, abychom získali ghí – přepuštěné máslo.

 

Pak k němu přidáme vodu a nahrubo nadrcené konopí, a vaříme vše za občasného míchání. Vaříme dlouho a dlouho, až do odpaření veškeré vody, když máslo začne prskat. Může to klidně trvat 6-8 hodin, takže to chce začít vařit toto máslo dostatečně brzy a především mít svatou trpělivost.

 

Pak ještě za horka máslo přecedíme do vyššího hrnce přes hadr (hodí se dětské látkové pleny), dobře vyždímáme a necháme zchladnout.

 

Když je chladnoucí máslo už polotuhé, nalijeme na něj co nejstudenější vodu a pod vodou ho rukama hněteme, aby se z másla vyplavilo barvivo a nečistoty. Vřele doporučuji vzít si na to gumové rukavice, protože bez nich se při tom můžete pořádně zmastit, a ani nebudete vědět, jak jste k tomu přišli:o))

 

Vodu opatrně slijeme přes sítko, aby se zachytily kousky másla, a postup opakujeme, dokud voda není čistá. Pak máslo natlačíme do skleněné nádobky tak, aby k němu měl vzduch co nejmenší přístup, a uložíme je do lednice. Déle než 3 týdny je uchováváme v mrazáku.

 

Takové máslo pak má velmi silné účinky a obvykle se při vaření přidává k obyčejnému máslu nebo jinému tuku, aby se dalo lépe dávkovat. Dávkování se pak počítá podle množství použitého konopí a získaného množství konopného másla, které záleží na ztrátách při vaření.

 

V drvoštěpské bábovce jsem použila 40 gramů tohoto másla a zbytek (110 g) normálního.

Vývoj tolerance na vysoké dávky THC podávané orálně

4. listopad 2012 

Podle studie Institute on Drug Abuse v americkém Baltimore se během 6 dnů vytvoří tolerance na psychoaktivní účinky při vysokých dávkách THC. Vytvoření této tolerance je nutné pro úspěšnou léčbu konopím, zvlášť při podávání konopného výtažku orální cestou – při léčbě tzv. Fénixovými slzami.

 

Studie byla provedená s 13 zdravými uživateli konopí, kteří ve 20 mg dávkách dostali během prvního dne 40 mg THC, během 2. až 4. dne 100 mg THC a během 5. až 6. dne 120 mg THC. Sledovaly se subjektivní pocity intoxikace po ránu – v prvních dvou dnech zesilovaly, ale od čtvrtého dne slábly. Podle autorů studie se během šesti dnů orálního podávání vysokých dávek THC vytvoří tolerance na subjektivní pocity intoxikace – čili pacient se přestane cítit omámený po podání vysoké dávky konopí.

 

Vlivem podávání THC během těchto 6 dnů docházelo u sledovaných lidí k mírnému poklesu krevního tlaku o 9-10 mm Hg sloupce a zvyšoval se jim tep o 9-14 tepů za minutu. V jiných studiích se po dvou dnech vytvořila tolerance i na kardiovaskulární účinky, ale tyto výsledky tato studie nepotvrdila.

 

Od druhého dne se koncentrace THC v krevní plazmě pohybovaly mezi 10 a 20 ng/mL, zatímco nejnižší hodnoty byly naměřené ráno před podáním dávky.

 

Zdroj: http://www.cannabis-med.org/english/bulletin/ww_en_db_cannabis_artikel.php?id=385#2

Výběr odrůdy konopí pro léčbu ovlivňuje především psychiku pacienta

Bushka Bryndová, 20. června 2014

Volba odrůdy a tím i složení konopí (poměr hlavních kanabinoidů THC a CBD) nemá ani tak velký vliv na samotnou léčbu, ale ovlivňuje, jak ho pacienti při léčbě snášejí – tak by se stručně dal popsat výsledek studie „Therapeutic satisfaction and subjective effects of different strains of pharmaceutical-grade cannabis“ nedávno publikované v mezinárodním odborném časopisu Journal of Clinical Psychopharmacology.

Na výzkumu se podílelo sto dva pacientů s průměrným věkem 53 let, z nichž 76% užívalo konopí déle než rok před účastí v tomto výzkumu. V jeho rámci dostávali konopí z holandského státního programu – právě toto konopí by se mělo dovážet do ČR a prodávat v lékárnách na předpis. Jednalo se o tři odrůdy – Bedrocan s 19% THC a méně než 1% CBD (užívalo 47% pacientů), Bedrobinol s 12% THC a méně než 1% CBD (užívalo 28,5% pacientů) a Bediol s téměř vyrovnaným obsahem THC (6%) a CBD (7.5%), který užívalo 24,5% pacientů. Největší skupina pacientů (53%) trpěla chronickými bolestmi, za nimi následovali pacienti s roztroušenou sklerózou (23%).

Výzkum ukázal, že pacienti v průměru užívali stejné dávky konopí nezávisle na použité odrůdě a že 86% pacientů bylo spokojených s léčebným účinkem nezávisle na odrůdě. Naopak, subjektivní pocity pacientů jako úzkost, chuť k jídlu nebo sklíčenost až deprese byly silně ovlivněné odrůdou použitého konopí.

Vědci studii shrnuli s tím, že přinesla nové poznatky ohledně léčebných účinků konopí získané od významnějšího počtu pacientů.Výsledky ukazují, že léčebné konopí přináší úlevu u celé řady potíží, z nichž mnohé se dají charakterizovat jako chronická bolest. A že spokojenost s výsledky samotné léčby nesouvisela s tím, jaká byla použitá odrůda. Dodali však, že složení použitých odrůd mělo vliv na výskyt rozličných negativních subjektivních účinků, které u odrůd s vysokým THC a nízkým CBD nejen vedly k zesílení chuti k jídlu, ale i vyvolávaly pocity úzkosti a deprese ve srovnání s konopím obsahujícím málo THC a hodně CBD. Domnívají se, že výsledky tohoto výzkumu pomohou pacientům a odborníkům v léčebné praxi při výběru konopí vhodného pro jejich specifický případ.

Mohu potvrdit tyto poznatky v mé dlouholeté praxi – k léčbě většiny nemocí s úspěchem používám středně silné konopí, které má příznivější poměr THC/ CBD než silné skunky. Pro skalní huliče je to jen lepší „seno“, ale v léčbě se takové konopí osvědčuje často lépe než silné indica odrůdy, které mnoho pacientů jen s obtížemi snáší pro jejich silný omamný účinek.

Zdroj: IACM-Bulletin,15.06. 2014

http://www.cannabis-med.org/english/bulletin/ww_en_db_cannabis_artikel.php?id=427#1