Přehled dokumentů studie „Konopí jako lék“

1955 – ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMUCENSIS – TOM. VI.

MONOGRAFIE TÝMU PROF. JANA KABELÍKA O STUDIU ÚČINKŮ KONOPÍ

Monografie týmu prof. Jana Kabelíka o studiu účinků konopí

V padesátých letech prof. Jan Kabelík se spolupracovníky svého výzkumného ústavu ve Velkých Losinách našli při systematickém průzkumu rostlinných antibiotik pozoruhodně účinné baktericidní a anestetické látky v konopí. Kabelík na základě svých studií sebral z nejdávnější historie léčebné údaje o konopí. Předběžné výsledky těchto pokusů s konopnými extrakty vzbudily takový zájem, že se vyvinula široká spolupráce. Prof. Kabelík kromě svého ústavu získal a zapojil do studia látek z Cannabis indica i výzkumné ústavy chemický a farmakologický Palackého university i jejich přednosty a vzbudil plodný zájem četných kliniků, kteří na základě teoretických poznatků ihned přistoupili k praktické aplikaci těchto přípravků.

Soubor přednášek a diskusí na téma „Konopí jako lék“ vznikl na zasedání vědecké konference vysokých škol v Olomouci ze dne 10. prosince 1954. Celá jedna její sekce byla věnována plně léčebnému a to hlavně antibiotickému účinku konopí.

Tento účin byl objeven, správně znovu objeven, při systematickém vyšetřování rostlin na antibiotika. Konopí vzbudilo obzvláštní zájem československých vědců jednak pro intensitu účinku, stabilnost antibiotik, která současně působí silně analgeticky, jednak proto, že lze získat tyto látky z průmyslového odpadu, zatím co u chmele jde o tytéž látky, které potřebuje pivovarnictví.

Ve středověku a v lidovém lékařství mnoha zemí byla známa antibiotická a analgetická vlastnost konopí. Jako antibakterielní prostředek se užíval hlavně v Jižní Africe. Vysoký antibiotický účin byl znovu objeven a potvrzen Kabelíkovým týmem a hlavní část této monografie je věnována tomuto léčivému účinku. Konopný extrakt často zabírá tam, kde selhala všechna dosavadní antibiotika a má rovněž dobrý analgetický účinek.

Zatím nejdále klinicky pokročilo vyzkoušení antibiotického prostředku z konopí ve stomatologii. Přitom se zde zvláště příznivě uplatňuje analgetický účin konopí. Dále bylo studováno působení konopného extraktu v ORL, především na záněty středního ucha.

V další části jsou uvedeny zkušenosti s látkami z konopného semene – semence. Prozatím jde o látky extrahované vodou, respektive solnými roztoky a horkým mlékem, tedy hlavně o edestin, cholin a trigonelin. První je dokonalou bílkovinou, v rostlinné říši výjimečnou, neboť dodává všechny důležité aminokyseliny důležité pro léčení tuberkulózy a pro růst, další látky jsou důležité pro játra.

 

Dokumenty obsažené ve studii

Úvod studie „Konopí jako lék“

Úvodní text prof. Kabelíka k monografii, vysvětlující historii jejího vzniku a důvody pro studium této rostliny.

Dějinný přehled léčebného účinu konopí – cannabis

Podán přehled indikací konopí – vršků konopných i semence – ze starých herbářů, lidového lékařství i dnešního oficielního lékařství, pokud se zde zbytky užití Extr. cannabis uchovaly. Konstatuje se, že staří využívali zvláště antibiotického a analgetického účinku konopí, které dnešní lékařství zapomnělo. Hašišový účin konopí nebude probírán v těchto pracích, už proto, že naše konopí nemá omamné účinky.

Antibakteriální účinek látek z Cannabis indica L.

V hygienickém ústavu lékařské fakulty Palackého university v Olomouci proběhl systematický průzkum flory našeho podnebného pásma na obsah látek s antibakterielním účinkem. Bylo zpracováno přes 3.000 nejrozmanitějších rostlinných druhů, z nichž některé vykazovaly poměrně dobré antibakterielní účinky. Touto cestou systematického výzkumu se došlo i ke Cannabis indica – konopí indickému, které vědci podrobili důslednému průzkumu. Příprava extraktů, bakteriologická technika, spektrum bakterií citlivých na Cannabis indica.

Isolace dalších látek z listí indického konopí cannabis sativa L.

Bylo zjištěno, že antibakterielní látky listí konopí ( Cannabis sativa L., varieta indica) mají kyselý charakter. Na základě toho byla isolována v podobě svého acetylderivátu kyselina, která má zachovány antibakterielní vlastnosti vůči některým bakterielním kmenům. Tato látka se podobá již dříve isolovanému cannabidiolu a byla proto nazvána kyselinou kannabidiolovou.

Farmakodynamický účinek látek z cannabis indica

Zhodnocení farmakologického účinku látek přítomných v Cannabis indica. Při rozboru látek obsažených v Cannabis indica bylo zjištěno několik vyhraněných účinků. Jedná se o účinek analgetický, antikonvulsivní a místně anaesthetický. Nakonec byla určena toxicita a místní snášenlivost těchto látek. Všechny farmakologické účinky byly zjištěny u surového isolovaného extraktu z Cannabis indica, kdežto obě chemicky čisté látky isolované z konopí se ukázaly neúčinnými. Je tedy pravděpodobné, že nositeli účinků vyvolaných extraktem z konopí jsou ještě jiné látky, které dosud v čistém stavu isolovány nebyly a není také vyloučeno, že surový extrakt představuje vyvážený soubor farmakologicky různě účinkujících látek, které se vzájemně mohou potencovat.

Terapeutické výsledky aplikace látek z cannabis indica ve stomatologii

Aplikace účinných látky z Cannabis indica vykazuje zřejmý terapeutický účinek při léčbě herpes labialis, paradentálních bolestivých chobotů, gingiválních kapucí nad zuby moudrosti, dry socket, aftách a ulcerosních gingivostomatitidách. Tímto způsobem bylo ošetřeno více nežli 500 osob.

Užití extraktu z cannabis indica v konservační stomatologii

Dále bylo použito látek z Cannabis indica smíšených se sterilním dentinovým práškem k ošetření, směřujícím k zachování vitální zubní pulpy. Potvrzuje se anestetický účinek extr. Cannabis, u mnoha neúspěšně léčených případů došlo k mnohodenní bezbolestnosti, u řady dokonce k bezbolestné nekrose.

Účinek látek z cannabis indica v otorhinolaryngologii

Výborný účin antibiotik z konopí zjištěn u akutních otitid, u furunklů vchodu nosního a zevního zvukovodu. U chronické otitidy se osvědčil ve většině případů, selhává u infekcí pyocyaneem a proteem. Zvláště frapantní účin byl u sinusitid a jmenovitě u oboustranné sinusitis maxillaris, kde kontrolně jedna strana byla léčena bezúspěšně penicilinem, druhá konopím vyléčena 3 punkcemi. Strana penicilinem bezúspěšně léčena, doléčena pak hladce konopím.

Cannabis indica při léčení chronických zánětů středoušních

V krátkodobé studii trvající 3 týdny se zkoušelo Cannabis indica u 18 nemocných s chronickým zánětem středoušním a u 4 nemocných v ráně po antrotomii. Ve 13 případech u chronických otitid nastalo podstatné zlepšení.

Předběžné sdělení o lokálním účinku cannabis indica při léčbě specifických píštělí

Vyjma případů infekce pyocyaneem, má výtažek z konopí u chronických specifických píštělí příznivý léčivý účin.

Význam konopného semene v terapii tuberkulózy

Použití konopného semence v terapii tuberkulosy se opírá o třicetiletou zkušenost získanou v oboru léčebné výživy. Konopný semenec rozemletý a extrahovaný mlékem při teplotě mezi 60 a 80°C má i v malých dávkách význačný léčebný účinek. Výzkum se skupinou 16 tuberkulózních dětí úspěšně léčených dietou doplňovanou extraktem z konopného semene v roce 1938 a další skupinou 10 dětí na sklonku druhé světové války. Na základě podrobných teoretických studií o složení a výživné hodnotě semence vědci došli k přesvědčení, že se jedná o hodnotnou ochrannou potravinu vhodnou pro tuberkulosní pacienty, kteří jsou dnes překrmováni.

Shrnutí studie „Konopí jako lék“

Shrnutí výsledků celé studie.

Diskuse k referátům

Diskuse k jednotlivým referátům na téma konopí předneseným v rámci konference.

http://www.bushka.cz/ganjaweb/Kabelik/index.html

Hanfsalbe – ein aktuelles Heilmittel zum Selbermachen

Bushka Bryndova, 25.11.2005

http://www.chanvre-info.ch/info/de/Hanfsalbe-ein-aktuelles-Heilmittel.html

engvlajka French_flag_design german-smallflag czech_flag

Hanf kann für verschiedenartige Heilmittel verwendet werden. Eines der heilsamsten ist die Hanfsalbe, deren Wirksamkeit schon um 1950 von Forschern der Universität von Olomouc in Tschechien beschrieben wurde. Auch der bekannte Wissenschaftler Prof. Kabelik wirkte in Olomuc und führte dort seine Untersuchungen über die antibiotischen Eigenschaften von Cannabis durch.

Ein Beweis für die Wirkung der Hanfsalbe

Ein Pathologe des Universitätsspitals schnitt sich bei einer Autopsie in den Finger. Die Wunde entzündete sich mit antibiotikarestistenten Bakterien und es sah so aus, als müsste der Finger amputiert werden. Jemand kam auf die Idee, Prof. Kabelik, der zu jener Zeit Untersuchungen über die medizinische Verwendung von Cannabis durchführte, zu Hilfe zu rufen. Nachdem Kabelik die Wunde mit seiner Hanfsalbe behandelt hatte, dauerte es zwei Tage, bis der Finger gerettet und die Amputation nicht mehr nötig war.

Bushka Bryndova über ihre Hanfsalbe

Ich habe mich von den alten Erzählungen über die Verwendung von Hanf in der Volksmedizin und den Experimenten von Prof. Kabelik inspirieren lassen – und vor sieben Jahren angefangen, meine eigene Hanfsalbe herzustellen. Als Trägersubstanz verwende ich Vaseline, die zwar weniger gut eindringt, von Allergikern aber besser vertragen wird als tierische Fette wie Lanolin oder Schweinefett. Nachdem ich einige Jahre herumexperimentiert habe, kam ich auf ein Präparat, das mit doppelter Extraktion (alkoholische Fermentierung und Fettextraktion) die besten Resultate ergab. Die Herstellung der Salbe dauert mit 5 Wochen etwas lange, aber die Wirkung ist den Aufwand wert.

In der Tschechei ist die Herstellung von Medikamenten auf Hanfbasis verboten. So konnte ich die Salbe nicht analysieren lassen oder für offizielle klinische Versuche zur Verfügung stellen. Ich stütze meine Empfehlungen auf die Erfahrungen von Freunden und Bekannten, die sie gegen verschiedene Beschwerden und Krankheiten angewendet haben. Die Hanfsalbe ist ein echtes Universalheilmittel, sie wirkt zugleich als Antibiotikum und gegen Arthritis- und Rheumaschmerzen. Sie lindert Verbrennungen (bis 2. Grades) und hilft bei bestimmten Ekzemen, Psoriasis und Pilzen (Liste der getesteten Anwendungen s. unten). Allerdings darf man sie nicht auf frische und/oder blutende Wunden auftragen.

Welche Wirkungen hat die Hanfsalbe ?

entzündungshemmend

schmerzhemmend

entspannende Wirkung auf die Muskulatur und andere Gewebe

abschwellend, fördert die Sekretion

regenerierend auf die Körpergewebe

Welche Krankheiten können mit der Hanfsalbe allein oder als zusätzliches Medikament geheilt oder gelindert werden ?

alle oberflächlichen Verletzungen, Schnittwunden, Akne, eingewachsene Nägel, Hühneraugen, einige Arten von Mykosen

Schrunden der Mundwinkel, Lippenherpes (Herpes labialis) und Gürtelrose (Herpes zoster)

Einige Arten von Hautentzündungen, einschliesslich der atopischen Dermatitis (Neurodermatitis) und Psoriasis

Schmerzen bei Rheuma und Arthritis, Verbrennungen (bis 2. Grades)

Halskehre (Torticolli), Rückenschmerzen, Muskelschmerzen- und Krämpfe, Verstauchungen und Prellungen

Phlebitis, offene Beine (Ulcus cruris)

Hämorrhoiden

Menstruationsschmerzen

Erkältungen, Halsschmerzen, Bronchitis

Asthmaähnliche Beschwerden der Atemwege

Chronische Kehlkopfentzündung (Anwendung in Form von Umschlägen)

Migräne, Kopfschmerzen

Rezept für die Herstellung von Hanfsalbe nach Bushka Bryndova

Zutaten :

Weisse oder gelbe Vaseline (nicht raffinierte Vaseline löst weniger Allergien aus), Hanfblätter- und Blüten, eventuell 1 Messerspitze kristallisierte Minze oder 1 dl kaltgepresstes Hanfsamenöl

Mengenverhältnis :

Auf 1 kg Vaseline kommen 100 g getrocknete Blätter und 50 g Blüten

Zubereitung :

1. Die Hälfte der Vaseline in einem hohen Topf schmelzen

2. Die zerstampften Blätter zugeben und unter häufigem Rühren 20 Minuten auf kleinem Feuer kochen

3. Mischung abkühlen lassen und 4 Liter Wasser zugeben

4. Aufkochen und während 90 – 120 Minuten auf kleinem Feuer weiterkochen, gelegentlich rühren

5. Abkühlen lassen und über Nacht in Kühlschrank stellen

6. Die obenauf schwimmenden, festen Teile mit dem Cannabis heraus nehmen und durch leichtes Ausdrücken das Wasser entfernen

7. In ein breites Gefäss geben, bei Zimmertemperatur zugedeckt während 3 Wochen im Dunkeln stehen lassen

8. Die fermentierte Mischung in eine Pfanne geben, die restliche Vaseline zugeben und schmelzen lassen

9. Auf schwachem Feuer kochen bis der unangenehme Geruch der Alkoholfermentation verschwindet

10. Durch ein ziemlich grobes Sieb geben und die grünliche Flüssigkeit in ein Gefäss in einem Wasserbad geben

11. Die fein zerdrückten Hanfblüten zugeben und das Ganze unter häufigem Umrühren während 1 Stunde im Wasserbad kochen, bis sich ein feiner weisser Schaum bildet

12. Während 1 Woche an einem kühlen, dunklen Ort aufbewahren

13. Schritt 11 (ohne Zugabe von Hanfblüten) und 12 wiederholen

14. Die Mischung noch einmal im Wasserbad schmelzen und aufkochen, durch ein Sieb und ein feines Tuch geben (Tuch mit Cannabisresten nicht wegwerfen: im Kühlschrank aufbewahrt, kann es später als heisse Kompresse bei Asthma, Bronchitis oder Gelenkschmerzen verwendet werden)

15. Gegebenenfalls Minze und/oder Hanfsamenöl (bei Hautproblemen) zugeben; Salbe in Töpfe giessen

Die reine oder mit Minze versetzte Salbe an einem kühlen Ort aufbewahren. Bei Zimmertemperatur ist die Salbe ca. 6 Monate haltbar. Salbe mit Hanfsamenöl im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 6 Wochen aufbrauchen.

Interessenten können die Salbe bei Hanf-Info bestellen

Kontakt Bushka Bryndova

Übersetzung: HC / www.hanf-info.ch

Auntie Bushka’s Homemade Hemp Salve

Bushka Bryndova, 21.08.2005

http://www.chanvre-info.ch/info/en/Homemade-hemp-salve.html

engvlajka French_flag_design german-smallflag czech_flag

Cannabis can be used for the fabrication of various medicinal preparations. One of the most powerful hemp preparations is the hemp salve. Its efficiency was proven already in the 50s at the Olomouc University Hospital, where Prof. Jan Kabelik carried out his famous research on the antibacterial effects of cannabis indica.

About the history of hemp salve

One of the hospital pathologists cut his finger during an autopsy, bacteria resistant to antibiotics infected the wound and it seemed that an amputation was going to be inevitable. Then someone had the idea to ask for help Prof. Kabelik, who was known for his research on the medicinal use of cannabis. He applied his hemp salve and two days later the wound was already healing and the amputation was avoided.

Inspired with traditional medicine and Kabelik’s experiments, seven years ago I started to manufacture my own hemp salve. I used Vaseline as a salve base because it is better supported by people suffering of allergies than lanoline or other animal fats, although it is not as well penetrating as them. After years of research and experimentations with different fabrication procedures, I finally obtained a preparation with very satisfactory effects and after another years of testing I could be quite sure that my recipe using double extraction (alcohol fermentation + fat) was the right one. The preparation following this homemade recipe is lengthy – 5 weeks, but it is certainly worth of the effort.

Due to the fact that in my country is the preparation of medicines on the basis of cannabis illegal, it was not possible to make any official analyses or clinical experiments. So I had to collect the testimonies of my friends and many other persons, who over the years used this salve for the treatment of their diseases and health problems. The hemp salve is a universal healing preparation with multiple effects. It is combining the effects of an antibiotic ointment with the effects of a salve efficiently relieving arthritic and rheumatism pains. Among others, it has proven to be extremely efficient for the treatment of burns (even of 2nd degree), certain types of eczemas, psoriasis and fungus. You will find the complete list of diagnoses successfully treated with my homemade salve here under. Just pay attention to one thing – the salve should never be used on fresh bleeding wounds!

Some healing or relieving effects of the salve

 • anti-inflammatory effects
 • analgesic effects
 • relaxing effects on muscles and other body tissues
 • muciparous decongesting effects
 • regenerative effects on body tissues

Which diseases the salve heals or relieves as a complementary medicine

 • all kinds of superficial wounds, cuts, acne pimples, furuncles, nail incarnations, corns, certain nail fungus
 • ragged commissure of lips, fever blisters, herpes
 • certain types of dermatitis (including atopical) and psoriasis
 • rheumatism and arthritic pains (up to the 2nd degree of arthritis)
 • torticollis, back pains, muscular pains and cramps, sprains and other contusions
 • phlebitis, venous ulcerations
 • hemorrhoids
 • menstruation pains
 • cold and sore throat, bronchitis
 • asthmatic problems with breathing
 • chronical inflammation of larynx (application in the form of a Priessnitz compress)
 • migraine, head pains

Recipe for the preparation of my homemade hemp salve

Ingredients:

White or yellow (non-refined – better for allergies) Vaseline, leaves and lower buds of cannabis, optionally a pinch of mint crystals or 0,1 l of hempseed oil.

Proportions:

For 1 kg of Vaseline it is necessary to use 100 g of dried leaves and 50 g of lower buds

Preparation:

1. melt one half of the Vaseline in a larger pot

2. add roughly crushed leaves and let them slowly fry during 20 minutes

3. after cooling the mixture pour into the pot 4 liters of water

4. bring to the boiling point and slowly cook during 90 – 120 minutes

5. let it cool and put it into the fridge overnight

6. take out the fatty cake and press it in order to eliminate the rests of water

7. spread the cake into a wider recipient, cover it and let it ferment during 3 weeks in a dark place at room temperature

8. again put the mixture into a larger pot, add the other half of Vaseline and melt it

9. slowly cook the mixture until the disagreeable smell of fermentation disappears

10. drain it through a strainer and pour the resulting light-green colored liquid into a recipient immersed in a water bath

11. add finely crushed lower buds and cook in the water bath during one hour until a light skim forms on the surface (don’t forget to stir frequently)

12. let it cool and store it for 1 week in a dark and cold place

13. repeat the cooking in water bath and put the recipient into a cold place again for another week

14. melt and cook the mixture as in the precedent point, drain it first through a kitchen strainer and after through a fine canvas (do not throw the canvas with the drained buds, store it into a freezer – it can be very efficiently used as a warm compress in case of asthmatic problems, bronchitis or joint pains)

15. the salve is now ready to be poured into small cups if you want to use it pure – otherwise you can improve it with a pinch of mint crystals (for muscular and joint pains) or with 0,1 liter of virgin hempseed oil (for dermatologic problems)

Pure or mint salve may be stored in a cold place, but they do not deteriorate for at least 6 months even at the room temperature. In the contrary, the salve with the addition of hempseed oil needs to be stored in a cold place and should be used within 6 weeks.

Pommade thérapeutique au chanvre de Tante Bushka

Bushka Bryndova, 21.08.2005

http://www.chanvre-info.ch/info/fr/Pommade-therapeutique-au-chanvre.html

engvlajka French_flag_design german-smallflag czech_flag

Le cannabis peut être utilisé pour la confection de diverses préparations médicinales. L’une des plus efficaces est la pommade au chanvre. Son efficacité a déjà été prouvée dans les années 50 par des chercheurs à l’Université d’Olomouc (République tchèque), où le Pr. Kabelik a mené sa fameuse recherche sur les effets antibactériens de cannabis indica.

Un des pathologistes de l’hôpital s’est coupé le doigt pendant une autopsie, la plaie s’est infectée par des bactéries résistantes aux antibiotiques et il semblait qu’une amputation du doigt était inévitable. Puis quelqu’un a eu l’idée d’appeler à l’aide le Pr. Kabelik, qui à ce moment-là faisait sa recherche sur l’utilisation médicinale du cannabis. Il a appliqué sa pommade sur la plaie et deux jours plus tard le doigt était sauvé – il n’était plus question d’amputation.

Il y a sept ans, je me suis inspirée de vieux récits sur l’utilisation du chanvre dans la médecine traditionnelle et des expérimentations du Pr. Kabelik et j’ai commencé à préparer ma propre pommade au chanvre. Pour la base de ma pommade, j’ai utilisé de la vaseline parce qu’elle est mieux supportée par les personnes allergiques que des matières grasses animales comme le saindoux ou la lanoline, même si elle ne pénètre pas aussi bien que ceux-là. Après des années de recherche et d’expérimentations, j’ai finalement obtenu une préparation aux effets très satisfaisants et, après d’autres années de tests, j’ai pu être sûre que ma recette utilisant la double extraction (par fermentation alcoolisée et par matières grasses) était la bonne. La confection de cette pommade maison est longue – 5 semaines – mais elle en vaut certainement le coup.

Étant donné que dans mon pays la préparation des médicaments à base de cannabis est illégale, il n’a pas été possible de faire des analyses ou des expérimentations cliniques officielles. Ainsi, j’ai dû rassembler des témoignages de mes amis et d’autres personnes qui avaient utilisé cette pommade pour le traitement de leurs maladies et problèmes de santé. La pommade au chanvre est une préparation thérapeutique universelle aux effets multiples. Elle combine les effets d’une pommade antibiotique avec les effets d’une pommade destinée au traitement des douleurs causées par l’arthrite et les rhumatismes. Entre autre, elle a également fait ses preuves comme traitement extrêmement efficace pour les brûlures (même du 2ème degré), certains types d’eczémas, le psoriasis et les champignons. Vous trouverez la liste complète des symptômes qui ont été efficacement traités par ma pommade ci-dessous. Il faut seulement faire attention à une chose – ne jamais appliquer la pommade sur des plaies fraîches qui saignent.

Quelques-uns des effets thérapeutiques de la pommade

effet anti-inflammatoire

effet analgésique

effet relaxant sur les muscles et autres tissus corporels

effet décongestionnant, aide à la sécrétion de mucus

effet régénératif sur des tissus corporels

Quelles maladies la pommade guérit ou soulage en tant que médicament de complément

tous les genres de plaies superficielles, coupures, boutons d’acné, ongles incarnés, cors, certains types de champignons

commissure des lèvres fissurée, herpès labial et zona

certains types de dermatites (y compris atopiques) et de psoriasis

douleurs dûes aux rhumatismes ou à l’arthrite (jusqu’au 2ème degré)

torticolis, douleurs du dos, douleurs musculaires et crampes, torsions et autres contusions

phlébite, ulcères variqueux

hémorroïdes

douleurs menstruelles

refroidissements et maux de gorge, bronchites

problèmes asthmatiques avec la respiration

inflammations chroniques du larynx (application sous la forme de compresse de Priessnitz)

migraines, maux de tête

Recette pour la préparation de ma pommade de chanvre

Ingrédients :

Vaseline blanche ou jaune (non-raffinée – meilleure pour les allergiques), feuilles et fleurs inférieures de cannabis, éventuellement une pincée de cristaux de menthe ou 1 dl d’huile vierge de graines de chanvre (huile de chènevis)

Proportions :

Pour 1 kg de vaseline, il faut 100 g de feuilles séchées et 50 g des fleurs inférieures

Préparation :

1. faire fondre la moitié de la vaseline dans une grande casserole

2. ajouter des feuilles broyées et laisser cuire à feu doux pendant 20 minutes en remuant souvent

3. laisser refroidir et ajouter 4 litres d’eau dans la casserole

4. faire bouillir et cuire lentement pendant 90 à 120 minutes, remuer de temps en temps

5. laisser refroidir et mettre au réfrigérateur pour la nuit

6. enlever la matière grasse avec le cannabis à la surface et essorer l’eau en la pressant entre les mains

7. mettre le mélange dans un large récipient, couvrir et laisser fermenter pendant 3 semaines dans le noir à température ambiante

8. de nouveau, mettre le mélange fermenté dans une casserole, ajouter le reste de vaseline et faire fondre

9. faire cuire doucement jusqu’au moment où la mauvaise odeur de fermentation alcoolisée disparaît

10. passer dans une passoire (pas trop fine) et verser le liquide de couleur légèrement verte dans un récipient pour le bain-marie

11. ajouter des fleurs de chanvre finement écrasées et cuire le tout au bain-marie pendant une heure, jusqu’à ce qu’une mousse blanche légère se forme sur la surface (n’oubliez pas de remuer souvent)

12. laisser refroidir et reposer pendant une semaine dans le noir dans un endroit frais

13. répéter la cuisson au bain-marie et laisser reposer encore une semaine

14. laisser fondre le mélange et le cuire encore une fois au bain-marie, passer dans une passoire et un linge fin (ne pas jeter le linge avec les restes de cannabis, mais le conserver au congélateur, car on peut l’utiliser comme compresse chaude très efficace pour les problèmes asthmatiques, pour la bronchite ou les douleurs des articulations)

15. la pommade est prête et si vous voulez l’utiliser pure, on peut la verser directement dans des petits pots – autrement vous pouvez y ajouter une pincée de cristaux de menthe ou 1 dl d’huile vierge de chènevis (pour les problèmes dermatologiques)

La pommade pure ou à la menthe peut être conservée dans un endroit frais, mais elle se se conserve à température ambiante pendant au moins 6 mois. Au contraire, la pommade à l’huile de chènevis devrait être conservée au froid et utilisée dans les 6 semaines qui suivent.

KONOPNÁ MAST TETY BUSHKY

engvlajka French_flag_design german-smallflag czech_flag

Pro léčebné účely se z rostliny konopí většinou používají samičí květenství (palice), listy, semena a kořeny. Pojmem „marihuana“ se označují sušená květenství a listy. Marihuana se většinou užívá ve formě kouře z jointu (ubalené cigarety) nebo dýmky. Z čerstvých listů, rozdrcených semen a kořenů se připravují odvary nebo obklady. Existuje však celá řada prostředků, které se z konopí dají vyrobit – od olejů, másla, tinktur až po masti na zevní použití. Takovým preparátem je i má konopná mast. Má léčivé účinky na celou řadu bolístek a bolestí. Tuto mast vyrábím a používám již více než šest let a měla jsem příležitost ji nesčetněkrát vyzkoušet na své vlastní kůži. Její účinky byly tak pregnantní, že jsem ji doporučila i svým přátelům. Myslím, že o dobré věci by se člověk měl dělit s ostatními, takže proto tento návod.
Reportáž o pacientech léčících se konopímYou Tube

Výsledek kvantitativní analýzy mé masti uvádí 0,2% THC (list 1.list 2.)

Jaké má mast účinky?

– protizánětlivé a hojivé (THC – aktivní složka konopí má výrazné antivirální účinky a jeho psychicky neaktivní prekursor kanabidiol (CNB) je nositelem antibiotických účinků). Že k léčivému půsbení je zapotřebí obou látek, které působí ve synergii, dokázala již v 50. letech dodnes mezinárodně citovaná práce československého vědeckého týmu prof. Kabelíka).

– analgetické (proti bolesti)

– uvolňující (uvolňuje svalové napětí, křeče)

– afrodisiakální (nedávno provedený vědecký výzkum dokázal zvýšení pohlavní touhy u krysích samiček, ale praxe ukázala, že takto působí i na člověka, a to u obou pohlaví)

Na co mast pomáhá?

– spáleniny – zchladit pod proudem studené vody a okamžitě natřít silnější vrstvou masti, po vstřebání znovu namazat

– všechny druhy oděrek, povrchních říznutí, zanícené póry (akné), boláky vzniklé ucpáním žláz za uchem (i u zvířat), zarostlé nehty, kuří oka, opary, některé plísně včetně bílé nehtové

– některé druhy lupénky a atopických ekzémů

– ekzém na loktech (kůže drsná jako struhadlo – neznám přesný název, ale je to celkem běžný problém)

– lehké artritické (do II. stupně) a revmatické bolesti, torticollis (což je, když ráno vstanete a nemůžete na jednu stranu otočit hlavou)

– bolesti zad – například velmi rychle odstraní bodavou bolest a ztuhlost svalů při tzv. „myším syndromu“ (což je, když hodně dlouho sedíte u počítače a klikáte myší, až vám zatuhne šíje)

– záněty a otoky žil, bércové vředy, pohmožděniny jako natlučené koleno, výron a svalové bolesti

– menstruační bolesti (natřít a masírovat podbřišek, nejlépe osobou přitažlivého pohlaví)

– hemeroidy

– chronický zánět hrtanu (vhodné je mast aplikovat s Priessnitzovým obkladem)

– začínající rýma, nachlazení a bolest v krku (napomáhá k uvolňování hlenu – natřít nos a čelo, namasírovat krk a převázat šátkem); pomůže i při astmatických obtížích, protože uvolňuje dýchání

– migrény, bolesti hlavy (natřít čelo a spánky)

– zelený zákal (potírat oční víčka před spaním) – pouze jako podpůrná léčba!

Pozor: Nenatírat na krvácející rány! Zhnisané rány nejprve pořádně vyčistit a nechat zaschnout!

U ekzémů a lupénky může po ošetření mastí především s konopným olejem dojít k několikadennímu (až 3 dny) přechodnému zhoršení příznaků – to je však známkou hojení. Pokud negativní příznaky přetrvávají, je třeba mast přestat používat, protože se může jednat o alegickou reakci.

Klouby, cévy ani svaly při zánětu nemasírovat, mast pouze dobře vetřít do pokožky!

Konopná mast – Teta Bushka vaří a radí

 

RECEPT NA KONOPNOU MAST

Fotoreportáž o přípravě konopné masti

Přísady:

Bílá nebo ještě lépe (pro alergiky) žlutá vazelína (k sehnání v lékárně na váhu), dolní listy samičí rostliny a palice.

Poměr:

Na 1 kg vazelíny použijeme půl litru volně sypaných celých sušených listů (neuvádím v gramech, neboť specifická váha se může lišit podle stupně usušení), čtvrt litru sušených samičích květenství (palic – které by měly pocházet z kvalitních modelů). Palice je možno nahradit drobným listím z indoorových modelů.

Postup: 

– 1 díl vazelíny (použít 1 polovinu množství) dát do velkého hrnce,  rozpustit vazelínu

– sušené listy rozdrtit nahrubo

– vhodit do kastrolu a za častého míchání pomalu  smažit asi 20 minut

– nechat trochu vychladnout, opatrně přidat 8 dílů vody a vařit asi 1,5 hodiny

– odstavit a nechat chladnout, již nemíchat

– vychladlý kastrol dát přes noc do ledničky

– opatrně sebrat ztuhlý tukový škraloup a vodu se zbytky listů a stonků vylít

– ze škraloupu vytlačit vodu, dobře prohníst a natlačit do širší nádobky s volnějším uzávěrem a nechat  v temnu proležet tak dlouho, až se na povrchu vytvoří plíseň a uvnitř dojde k alkoholovému kvašení (2-3 týdny)

– k uleželé směsi přidat druhou polovinu vazelíny, rozpustit vše v hrnci, vařit tak dlouho, dokud se z ní uvolňuje nepříjemný zápach po kvašení (asi 15-30 minut, ale časové údaje závisí na celkovém vyráběném množství), a přecedit přes hrubší cedník (pozor, ať vám mast „neuteče“, protože se na povrchu vytváří hustá a vysoká pěna – proto doporučuji co nejvyšší hrnec naplněný tak do poloviny)

– přidat jemně rozdrcené palice, nalít do menší a vyšší nádoby (já používám zavařovačky) a za občasného míchání vařit ve vodní lázni asi hodinu, až se na povrchu začne vytvářet pěna (ideální je vařit mast v hrnci na mléko s dvojitým dnem)

– nechat vychladnout, zavřít nádobu a uložit na chladné a temné místo

– za týden opět povařit ve vodní lázni a za další týden znova

– hotovou mast přecedit přes čisté plátno (plátno se zbytky konopí nevyhazovat, skvěle se osvědčilo jako teplý obklad při astmatickém záchvatu, neboť velice rychle uvolní průdušky, je rovněž vhodný při zánětu průdušek nebo jako obklad při bolestech kloubů). Mast ještě můžeme vylepšit přidáním mentolu nebo kafru (je-li určena pro použití na neporušenou pokožku) nebo konopného oleje (pro léčbu kožních nemocí a afekcí). Také se osvědčilo přidání kadidla (olibánu), které má některé podobné účinky jako konopí.

– rozlít do kelímků, nechat ztuhnout

– uchovávat v chladnu, zvlášť v případě, že jste do masti přidali konopný olej, který rychle podléhá rozkladu. Mast by se měla spotřebovat do 6 měsíců, pokud je v ní konopný olej, tak nejlépe do 3 měsíců.

Konopná mast v obrazech. Část první – hon na CBD

 

Vydatné konopné máslo

28. únor 2011

Suroviny:

 

250 g másla I. jakosti

50 gramů konopného květenství (palic)

litr vody

 

Postup:

 

Do hrnce ve vodní lázni (může být „pískací“ hrnec na mléko) dáme máslo, rozpustíme ho a sebereme mléčnou pěnu na povrchu, abychom získali ghí – přepuštěné máslo.

 

Pak k němu přidáme vodu a nahrubo nadrcené konopí, a vaříme vše za občasného míchání. Vaříme dlouho a dlouho, až do odpaření veškeré vody, když máslo začne prskat. Může to klidně trvat 6-8 hodin, takže to chce začít vařit toto máslo dostatečně brzy a především mít svatou trpělivost.

 

Pak ještě za horka máslo přecedíme do vyššího hrnce přes hadr (hodí se dětské látkové pleny), dobře vyždímáme a necháme zchladnout.

 

Když je chladnoucí máslo už polotuhé, nalijeme na něj co nejstudenější vodu a pod vodou ho rukama hněteme, aby se z másla vyplavilo barvivo a nečistoty. Vřele doporučuji vzít si na to gumové rukavice, protože bez nich se při tom můžete pořádně zmastit, a ani nebudete vědět, jak jste k tomu přišli:o))

 

Vodu opatrně slijeme přes sítko, aby se zachytily kousky másla, a postup opakujeme, dokud voda není čistá. Pak máslo natlačíme do skleněné nádobky tak, aby k němu měl vzduch co nejmenší přístup, a uložíme je do lednice. Déle než 3 týdny je uchováváme v mrazáku.

 

Takové máslo pak má velmi silné účinky a obvykle se při vaření přidává k obyčejnému máslu nebo jinému tuku, aby se dalo lépe dávkovat. Dávkování se pak počítá podle množství použitého konopí a získaného množství konopného másla, které záleží na ztrátách při vaření.

 

V drvoštěpské bábovce jsem použila 40 gramů tohoto másla a zbytek (110 g) normálního.

Vývoj tolerance na vysoké dávky THC podávané orálně

4. listopad 2012 

Podle studie Institute on Drug Abuse v americkém Baltimore se během 6 dnů vytvoří tolerance na psychoaktivní účinky při vysokých dávkách THC. Vytvoření této tolerance je nutné pro úspěšnou léčbu konopím, zvlášť při podávání konopného výtažku orální cestou – při léčbě tzv. Fénixovými slzami.

 

Studie byla provedená s 13 zdravými uživateli konopí, kteří ve 20 mg dávkách dostali během prvního dne 40 mg THC, během 2. až 4. dne 100 mg THC a během 5. až 6. dne 120 mg THC. Sledovaly se subjektivní pocity intoxikace po ránu – v prvních dvou dnech zesilovaly, ale od čtvrtého dne slábly. Podle autorů studie se během šesti dnů orálního podávání vysokých dávek THC vytvoří tolerance na subjektivní pocity intoxikace – čili pacient se přestane cítit omámený po podání vysoké dávky konopí.

 

Vlivem podávání THC během těchto 6 dnů docházelo u sledovaných lidí k mírnému poklesu krevního tlaku o 9-10 mm Hg sloupce a zvyšoval se jim tep o 9-14 tepů za minutu. V jiných studiích se po dvou dnech vytvořila tolerance i na kardiovaskulární účinky, ale tyto výsledky tato studie nepotvrdila.

 

Od druhého dne se koncentrace THC v krevní plazmě pohybovaly mezi 10 a 20 ng/mL, zatímco nejnižší hodnoty byly naměřené ráno před podáním dávky.

 

Zdroj: http://www.cannabis-med.org/english/bulletin/ww_en_db_cannabis_artikel.php?id=385#2

Výběr odrůdy konopí pro léčbu ovlivňuje především psychiku pacienta

Bushka Bryndová, 20. června 2014

Volba odrůdy a tím i složení konopí (poměr hlavních kanabinoidů THC a CBD) nemá ani tak velký vliv na samotnou léčbu, ale ovlivňuje, jak ho pacienti při léčbě snášejí – tak by se stručně dal popsat výsledek studie „Therapeutic satisfaction and subjective effects of different strains of pharmaceutical-grade cannabis“ nedávno publikované v mezinárodním odborném časopisu Journal of Clinical Psychopharmacology.

Na výzkumu se podílelo sto dva pacientů s průměrným věkem 53 let, z nichž 76% užívalo konopí déle než rok před účastí v tomto výzkumu. V jeho rámci dostávali konopí z holandského státního programu – právě toto konopí by se mělo dovážet do ČR a prodávat v lékárnách na předpis. Jednalo se o tři odrůdy – Bedrocan s 19% THC a méně než 1% CBD (užívalo 47% pacientů), Bedrobinol s 12% THC a méně než 1% CBD (užívalo 28,5% pacientů) a Bediol s téměř vyrovnaným obsahem THC (6%) a CBD (7.5%), který užívalo 24,5% pacientů. Největší skupina pacientů (53%) trpěla chronickými bolestmi, za nimi následovali pacienti s roztroušenou sklerózou (23%).

Výzkum ukázal, že pacienti v průměru užívali stejné dávky konopí nezávisle na použité odrůdě a že 86% pacientů bylo spokojených s léčebným účinkem nezávisle na odrůdě. Naopak, subjektivní pocity pacientů jako úzkost, chuť k jídlu nebo sklíčenost až deprese byly silně ovlivněné odrůdou použitého konopí.

Vědci studii shrnuli s tím, že přinesla nové poznatky ohledně léčebných účinků konopí získané od významnějšího počtu pacientů.Výsledky ukazují, že léčebné konopí přináší úlevu u celé řady potíží, z nichž mnohé se dají charakterizovat jako chronická bolest. A že spokojenost s výsledky samotné léčby nesouvisela s tím, jaká byla použitá odrůda. Dodali však, že složení použitých odrůd mělo vliv na výskyt rozličných negativních subjektivních účinků, které u odrůd s vysokým THC a nízkým CBD nejen vedly k zesílení chuti k jídlu, ale i vyvolávaly pocity úzkosti a deprese ve srovnání s konopím obsahujícím málo THC a hodně CBD. Domnívají se, že výsledky tohoto výzkumu pomohou pacientům a odborníkům v léčebné praxi při výběru konopí vhodného pro jejich specifický případ.

Mohu potvrdit tyto poznatky v mé dlouholeté praxi – k léčbě většiny nemocí s úspěchem používám středně silné konopí, které má příznivější poměr THC/ CBD než silné skunky. Pro skalní huliče je to jen lepší „seno“, ale v léčbě se takové konopí osvědčuje často lépe než silné indica odrůdy, které mnoho pacientů jen s obtížemi snáší pro jejich silný omamný účinek.

Zdroj: IACM-Bulletin,15.06. 2014

http://www.cannabis-med.org/english/bulletin/ww_en_db_cannabis_artikel.php?id=427#1

OSOBNOST LEGALIZACE – BUSHKA BRYNDOVÁ

Jak už jsou pravidelní čtenáři našeho magazínu určitě zvyklí, na těchto stránkách se obvykle věnujeme lidem, kteří se svými aktivitami nesmazatelně zapsali do historie světového legalizačního hnutí.

530x0-85b8-titulka

Věk: v nejlepších letech
Povolání: publicistka, překladatelka, léčitelka
Aktivity: výzkum a studium léčivého konopí, publikační a osvětová činnost, péče o domácí mazlíčky

Dvacetiletý boj, který přináší první výsledky v podobě celospolečenské diskuse a drobných legislativních úprav, také u nás pomalu pomohl vyprofilovat několik notoricky známých osobností. A protože právě začal nový rok, který slibuje spoustu dramatických změn, pojďme si představit dámu, v podobných situacích doslova kovanou. Mistryně pera, léčitelka a neúnavný matador, Bushka Bryndová alias Konopná paní.

Napsat krátký profil o legendami opředené Bushce těsně před uzávěrkou se zdá být nesplnitelný úkol. Skutečnost, že na vás Google po zadání jména do příkazového řádku vychrlí šokujících sedmadvacet tisíc relevantních odkazů je ještě (fůů) jakžtakž sympatická, ale s pracně poskládaným životopisem ze všech dostupných zdrojů to už pro sloupkaře tak slastně nevypadá. Je toho tolik, o čem by se dalo psát! Prostě a jednoduše, její bouřlivý životní příběh je vzorovou předlohou pro všechny možné romanopisce  a já jsem přesvědčený, že jednou takovou knihu někdo určitě napíše. Na to je ale ještě čas.

Návrat do rodného kraje

Hlas, který nešlo jen tak přeslechnout, se poprvé výrazně ozval záhy po roce 1995, kdy se vrátila z dlouholeté emigrace v zahraničí. Zorientovat se znovu v českém prostředí jí díky přátelům vůbec netrvalo dlouho a mohla se tak naplno zapojit do legalizačního úsilí. Dřívější zkušenosti z politiky, kdy působila jako pracovnice Evropské komise nebo mluvčí Občanského fóra v Bruselu, mohla využít například v roce 2001 během spolupráce s tehdejším poslancem ODS Františkem Pejřilem. Věnovali se spolu přípravě novely trestního zákona, která měla dekriminalizovat pěstování konopí pro osobní potřebu. Doba však podobným pionýrům v řadách parlamentní reprezentace nijak nepřála a novela tak byla zamítnuta hned v prvním čtení. Vlastní partaj Pejřila následně odmítla napsat na kandidátku a jeho politická kariéra vzala za své. Začátek nového milénia měl však pro Bushku i příjemnější konotace. Ve stejném roce totiž uspořádala velice úspěšné česko-slovenské turné indiánské skupiny Blackfire; pamětníci si jistě vzpomenou na jejich nezaměnitelná černá trička s obrácenou hořící vlajkou Spojených států i na pozdější nádhernou situaci, kdy se v davu na Million Marihuana March na pražské Letné potkalo těch pár jedinců, kteří je zrovna měli na sobě. S Bushkou v čele, samozřejmě.

Horror na dohled

Bushka v té době již dlouho platila za známou nezávislou publicistku a díky jazykové vybavenosti (mluví plynně pěti jazyky) také za oceňovanou překladatelku. Mezi její překládané autory patří například prvoligový horror maker, Stephen King. Nebyla by to ale samozřejmě ona, kdyby svůj talent k psaní nevěnovala také konopí. Společně s jejím dlouholetým zájmem o léčebné účinky a soustavným studiem výsledků vědeckého výzkumu dosažených v tomto oboru mohlo vzniknout nepřeberné množství článků, uveřejněných v domácích i světových médiích. Texty čtivě shrnující konopnou problematiku včetně otázek prohibice dodnes zprostředkovávají tolik žádané informace tisícům čtenářů. Dlouhé roky veřejného vystupování a boje za beztrestnost léčby konopím pro pacienty a finančně dostupné léky z konopí si však brzy měly vyžádat svou krutou daň. Bushka se totiž kromě svých ryze intelektuálních aktivit našla i ve výzkumu výrobních postupů léčivé konopné masti. Přípravkem na celou řadu chronických nemocí a zdravotních obtíží léčila své neduhy, ke své smůle tak úspěšně, že ke svému statku na vesnici v jižních Čechách přitáhla pozornost dokumentaristy Karla Kouly z České televize. Ten nebyl v konopném světě úplně neznámý; v minulosti se věnoval například kauze Czechtek a nikoho nenapadlo mu nedůvěřovat.

Rána pod pás

Jenže chyba lávky. Bushka podlehla přemlouvání svého okolí a na sérii natáčení Koulovi bezděčně kývla. Jindy docela schopný režisér si usmyslel být provokativní a Bushku vykresil jako bláznivou feťačku, která na kameru s hurónským smíchem vypráví o pašování hašiše na Dálném východě. Sama Bushka se hájí, že seriózní věci, které spolu rozebírali poprvé, v dokumentu vůbec nezazněly a celý pořad byl sestříhán na první pohled účelově. To ostatně Karel Koula sám v otevřeném dopise na webu bez mlžení potvrdil a záběr cedule s názvem obce, který později zásahové jednotce posloužil jako vodítko, to jen dokazuje. Psal se rok 2007 a do té doby relativně klidný život na statku ve Zlukově se změnil v úřední šikanu připomínající béčkovou kovbojku. Policejní komando nic netušící Bushku a její slavnou kočičku Ubique přepadlo a zajistilo téměř třicet rostlin, kilo konopného listí či léčebné masti. Co následovalo, není těžké odhadnout. Padlo obvinění z výroby a distribuce drog a spirála soudní mašinérie se roztočila na plné obrátky. Obhajoby se naštěstí ujala ostřílená advokátka Klára Veselá Samková a i díky ní se z případu stala ostře sledovaná a médii vyhledávaná kauza. Pomineme-li trápení a veřejné ponížení, kterým musela dospělá nemocná žena projít, případ znovu otevřel veřejnou diskusi a stal se svým způsobem na poli české justice precedentním. U soudních stání za přítomnosti televizních kamer pracně dokazovala léčebné účinky marihuany. A v rukou měla silné argumenty. Sama trpí například cukrovkou, artrózou nebo astmatem. Za pravdu jí dalo mnoho fundovaných odborníků, z nichž někteří, jako například profesor Lumír Hanuš z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, patří mezi celosvětové odborné kapacity. A právě to bylo důvodem k pozdějšímu osvobození. Přestože jí nejprve okresní soudci vyměřili dva měsíce vězení s podmíněným odkladem na jeden rok, krajský soud s verdiktem kvůli závažným chybám nesouhlasil a vrátil případ k novému projednání. Tentokrát, když odborníci na závislosti před soudem osobně prohlásili, že užívání marihuany může mít léčebné účinky, byla Bushka v plném rozsahu zproštěna viny.

Show must go on!

A čemu se zimní osobnost legalizace Bushka Bryndová věnuje dnes? Žije dál v malebné obci na jihu Čech a svou energii samozřejmě věnuje psaní. Rozepsanou má fantastickou trilogii o konopí, nadále překládá a přispívá do různých periodik, věnuje se alternativní medicíně a svými komentáři bedlivě upozorňuje na nová rizika a otázky, které vyvstávají s průlomy v české legislativě. Jedním z těch skutečně zajímavých a čerstvých příspěvků konopné scéně je výrobní postup konopného spreje, který již publikovala na internetu, a kterému se budeme věnovat v některém z dalších čísel magazínu Legalizace.

01.03.2012 | TXT: MARTIN JUKI JYRKINEN RUBRIKA: AKTIVISMUS, OSOBNOST LEGALIZACE

 

Pokračovní na legalizace.cz

Konopná mast – Teta Bushka vaří a radí

engvlajka French_flag_design german-smallflag czech_flag

18. srpen 2014

Konopné masti jsou nejznámějšími a nejrozšířenějšími přípravky z konopí. Pokud jsou připravené z kvalitního konopí a správným postupem, jsou velmi účinným léčebným i kosmetickým přípravkem. Konopí se v tuku louhuje lépe než v alkoholu, ale i tak extrakce mívá jen 60% účinnost. Proto lze jednou vyluhované konopí použít podruhé s polovičním množstvím tuku a získáme tak další kvalitní mast. Postup výroby masti závisí na stáří konopné sušiny – proto níže najdete celkem tři recepty na přípravu účinné konopné masti ve vazelínovém základu, použitelné pro různě staré materiály.

Na masti se zpracovávají méně kvalitní části rostliny – listy a drobné paličky s lístky vyrůstajícími z palic (trim) – v poměru dva až čtyři díly listí na jeden díl trimu. Takový materiál obsahuje velký podíl CBD, vedle THC nejdůležitější léčebné látky konopí, takže je pro tento účel vhodnější než palice s vyšší koncentrací THC. Dají se také použít celé méně potentní rostliny nevhodné pro zpracování na výtažek nebo k vaporizaci. Časté ohřívání a pozvolné chladnutí během přípravy podporuje extrakci i dekarboxylaci, a proto nelitujte ztráty času – vyděláte na ní! Třetina listů z konopí s omamným účinkem se dá výhodně nahradit vrcholíky z technického konopí s vyšším obsahem CBD, mast bude pak ještě účinnější na kožní problémy.

Jako médium se většinou používá žlutá vazelína, která je hypoalergenní, takže vyhovuje i alergikům. Její výhodou je dlouhá životnost masti, ale mnozí pacienti ji nesnášejí a navíc se špatně vstřebává do pokožky. Nejlepším nosičem účinných látek je dobře pročištěné plstní vepřové sádlo, které je velmi výhodným médiem pro přípravu mastí určených především na bolesti a záněty. Velmi jemné a účinné masti pro ošetřování obličeje a citlivé pokožky mají jako základ bambucké máslo a oleje obohacené konopím.

Do mastí se přidávají další přísady, které zlepšují jejich působení pro specifické účely, můžeme je vylepšit 2% tinktury z kadidla (olibánu) či z myrhy, nebo 2% kafru či mentolu. Přidání 1-2% silné propolisové tinktury zlepší protiplísňové a hojivé působení a 2-5% včelího vosku dá masti správnou konsistenci a roztíratelnost. Také je možno konopnou mast obohatit kostivalem, měsíčkem, kopřivou, kaštanem a jinými bylinami na specifická použití.

Kadidlo, myrhu a kafr je třeba předem rozdrtit a za tepla rozpustit v co nejsilnějším alkoholu (alespoň 60 %). Mějte na paměti, že kafr není vhodný do mastí pro dermatologické použití, protože dráždí. Kafrová mast se používá na nepoškozenou kůži při bolestech svalů, kloubů či páteře a při astmatu. Kadidlo se v masti osvědčuje například při léčbě lupenky, astmatu, strií, spálenin i kožních zánětů. V kombinaci s kadidlem se často používá myrha, která zlepšuje krevní oběh, působí proti křečím a má antibakteriální účinky. Obě přísady mají ve spojení s konopím silné regenerační účinky na pokožku a ulevují při bolestech kloubů apod.

Účinky masti lze také zlepšit přidáním 1-2% oboleje – konopného nebo olivového oleje obohaceného konopím (návod viz odkaz dole). Do mastí určených na léčbu bolestí kloubů a svalů doporučuji obolej vyrobený ze silného materiálu, aby obsahoval hodně THC. Na kožní problémy je vhodný obolej vyrobený z technického konopí s obsahem CBD. Konopný olej se přidává v objemu 5-10%, protože vedle svých vlastních skvělých účinků na pokožku zlepšuje účinnost dalších léčebných látek obsažených v masti.

Kanabinoidy, účinné látky obsažené v konopí, potřebují při extrakci v tuku dosáhnout více než 70 stupňů, aby se začaly uvolňovat ze sušiny, a proto se při jeho zpracování používají vyšší teploty, než bývá u bylin obvyklé. Recepty jsou uzpůsobené použitému materiálu.

Konopná mast se úspěšně používá při celé řadě zdravotních problémů u lidí i zvířat – jednak působí podobně jako antibiotická mast, kromě toho má protizánětlivé, hojivé a antivirální účinky. Osvědčila se na léčbu chronických nemocí jako zánět hrtanu (s Priessnitzovým obkladem) i na začínající rýmu, nachlazení a bolest v krku (napomáhá uvolňování hlenu – natřít nos a čelo, namasírovat krk a převázat šátkem). Teplá konopná drť vylouhovaná v tuku pomáhá při léčbě začínajícího zánětu průdušek, stačí ji zabalit do bavlněné látky, ohřát na páře a přes noc přiložit na hrudník jako obklad.

Konopná mast pomůže i při astmatických obtížích, protože uvolňuje dýchání. Ulevuje při migréně a bolestech hlavy (natřít čelo a spánky) a jako podpůrná léčba pomáhá při zeleném zákalu (potírat oční víčka před spaním).

Mast také pomáhá tlumit svalové a kloubní bolesti, dobře uvolňuje svalové napětí a křeče. Léčí také hemeroidy a pomáhá při menstruačních bolestech (natřít a masírovat podbřišek). Má dokonce afrodisiakální působení a osvědčuje se jako sexuální lubrikant.

Konopná mast velmi dobře účinkuje při léčbě většiny dermatologických projevů lupenky, atopických ekzémů, proleženin, pooperačních jizev, akné nebo spálenin (i po opalování). V kombinaci s kadidlem dokáže odstranit těhotenské strie ne starší než jeden rok a hlavně jim předcházet. Používá se také k léčbě všech druhů ranek, oděrek, povrchových říznutí, pohmožděnin, zarostlých nehtů, kuřích ok, popraskané pokožky, oparů i některých plísní, včetně bílé nehtové. Velmi rychle ztlumí svědění a otok po bodnutí komára nebo ováda.

Konopná mast buď čistá nebo ještě lépe s přídavkem dalších bylin je také vhodným přírodním lékem na záněty a otoky žil a nohou a na nemokvající bércové vředy. Nejenže pomáhá akutně proti křečím a tlumí bolesti u křečových žil, ale při pravidelném používání působí i preventivně proti tvoření bércových vředů.

Vazelínová mast z kyselého konopí (adventní)

Podle bylinkářské tradice by se mělo venkovní konopí zpracovávat až po Vánocích, když začíná být dostatečně odleželé. Vhodnou úpravou tradičních postupů zpracování konopí však můžeme začít připravovat mast už od konce listopadu, aby jí bylo možno pod stromečkem obdarovat nemocné. Postup najdete popsaný na této stránce: http://www.magazin-legalizace.cz/cs/articles/detail/287-adventni-konopna-mast

Klasická vazelínová konopná mast

Začíná se vyrábět po Vánocích a zpracovává se tak konopí z loňské sklizně, které je již alespoň tři měsíce odleželé.

Suroviny:

20 g trimu, 40 g listí z rostlin 3-12 měsíců od sklizně

1 kg žluté vazelíny

Vybavení:

plechový pekáč vyložený kartónem

8 l nerez nebo smaltovaný hrnec

2 l nerez nebo smaltovaný hrnec

širší plastová nádoba s víkem (2 l)

1,5 l vodní lázeň nebo hrnec na mléko

dřevěná měchačka

cedník

pákový lis

přežehlený bavlněný hadr a gumička k upevnění

Postup:

1. Dosušení konopí

Konopí 10 minut sušíme při 100 stupních v troubě a necháme vychladnout.

2. Smažení ve vazelíně

Do hrnce dáme polovinu vazelíny, po jejím rozpuštění přidáme listy nahrubo promačkané rukama. Za častého míchání pomalu smažíme 20 minut.

3. Chlazení

Hrnec necháme vychladnout

4. Přidání vody

K vlažné vazelíně přidáme pět litrů vody.

5. Vaření

Vaříme jeden a půl hodiny za občasného míchání.

6. Chlazení

Hrnec dáme přes noc do chladu a druhý den sebereme ztuhlý tukový škraloup. Voda se zbytky listů a stonků se vylije.

7. Naložení tukového koláče

Ze škraloupu vytlačíme vodu, dobře jej prohněteme a natlačíme do širší nádobky s volnějším uzávěrem. Necháme v temnu za pokojové teploty proležet tři týdny, během nichž se na povrchu může vytvořit plíseň, což však není na závadu.

8. Odpaření vody z tukového koláče

Uleželou směs dáme do hrnce, rozpustíme a za občasného míchání vaříme, dokud se na povrchu tvoří pěna, což znamená, že ještě obsahuje vodu.

9. Cezení

Když se voda vyvaří, přecedíme mast přes hrubší cedník.

10. Přidání trimu

Mast nalijeme do hrnce s dvojitým dnem na svařování mléka nebo do nádoby ve vodní lázni a přidáme nahrubo nadrcený trim.

11. Vaření ve vodní lázni

Vaříme ve vodní lázni hodinu za občasného míchání.

12. Proležení

Nádobu s mastí na týden uložíme na temné místo při pokojovéteplotě. Vaření ve vodní lázni a proležení ještě 2x zopakujeme.

13. Lisování a filtrace přes plátno

Ještě horkou mast prolisujeme a přecedíme přes síto a bavlněný hadr.

14. Přidání přísad

V této fázi můžeme přidat bylinné přísady v podobě výtažků, olejů, esencí či tinktur.

15. Rozlití do kelímků

Ještě teplou mast rozlijeme do kelímků.

16. Skladování

Mast uchovávejte v chladnu, zvlášť v případě, že jste do masti přidali konopný olej – ten nejrychleji podléhá rozkladu. Spotřebovat byste ji měli do roka, ale pokud obsahuje konopný olej, pak do šesti měsíců.

Vazelínová mast ze starého konopí

Sušina konopí starší než jeden rok od sklizně je již plně odleželá. Více než roční konopí nepotřebuje při zpracování tak vysoké teploty a dlouhé doby extrakce jako konopí čerstvé, protože dekarboxylací se narušila jeho struktura a daleko snadněji se louhuje. Pokud sušina nebyla uskladněná bez přístupu vzduchu nebo v mrazáku, po jednom a půl až dvou letech od sklizně obsah účinných látek v konopí silně klesá a degraduje a bývá už nepoužitelné. Dobře uskladněné konopí v mrazáku může zůstat účinné až tři roky.

Suroviny:

20 g trimu a 40 g listí z rostlin starších než 12 měsíců od sklizně

1 kg žluté vazelíny

Vybavení:

plechový pekáč vyložený kartónem

2 l nerez nebo smaltovaný hrnec

2 l vyšší smaltovaný nebo nerez pekáč

dřevěná měchačka

cedník

pákový lis

přežehlený bavlněný hadr a gumička k upevnění

Postup:

1. Dosušení konopí

Konopí 10 minut sušíme při 100 stupních v troubě a necháme vychladnout.

2. Pečení v troubě

Vazelínu rozpustíme v troubě ve vyšším pekáči, přidáme vazelínu a přisypeme nahrubo nadrcené konopí. Pečeme v elektrické troubě tři hodiny při teplotě 85 až 95 stupňů, občas promícháme.

3. Chlazení

Necháme vychladnout přes noc. Druhý den postup pečení zopakujeme.

4. Lisování a filtrace přes plátno

Ještě horkou mast prolisujeme a přecedíme přes síto a bavlněný hadr.

5. Přidání přísad

V této fázi můžeme přidat bylinné přísady v podobě výtažků, olejů, esencí či tinktur.

6. Rozlití do kelímků

Ještě teplou mast rozlijeme do kelímků.

7. Skladování

Mast uchovávejte v chladnu, zvlášť v případě, že jste do masti přidali konopný olej – ten nejrychleji podléhá rozkladu. Spotřebovat byste ji měli do roka, ale pokud obsahuje konopný olej, pak do šesti měsíců.

Recept na obolej: http://www.magazin-legalizace.cz/cs/articles/detail/536-obolej-konopny-olej-obohaceny-konopim

https://www.facebook.com/notes/bushka-bryndova/konopn%C3%A1-mast-teta-bushka-va%C5%99%C3%AD-a-rad%C3%AD/10152605592912349